Top

Adunarea creditorilor. Exprimarea votului şi admisibilitatea retragerii acestuia.

Odată exprimat în adunarea creditorilor, votul nu mai poate fi retras pe considerente legate de inoportunitatea măsurii propuse.

Cererea creditorului, de ,,retragere’’ a votului pozitiv acordat propunerii de acoperire a onorariului lichidatorului din vânzarea unor bunuri ale debitoarei, pe motiv că suma ar fi exagerată, apare astfel ca inadmisibilă.

Creditorul BI a solicitat judecătorului sindic să ia act de cererea sa privind revenirea asupra votului exprimat în şedinţa adunării creditorilor, din data de 13.12.2001.

S-a susţinut că votul asupra ordinii de zi a şedinţei a cuprins trei aspecte : acceptul creditorilor pentru închirierea activelor societăţii în faliment, pentru valorificarea unora dintre acestea şi pentru plata onorariului de 10% din fondurile obţinute de lichidator în favoarea creditorilor.

Creditorul – persoană fizică a arătat că înţelege să îşi retragă votul acordat pentru ultimul punct al ordinii de zi – onorariul lichidatorului – întrucât suma rezultată este, în opinia sa, deosebit de mare.

În analiza cererii de faţă, judecătorul sindic a reţinut următoarele aspecte :

Cu ocazia desfăşurării şedinţei adunării creditorilor din 13.12.2001, convocată de lichidatorul societăţii în faliment, creditorul reclamant a fost de acord ca din fondurile obţinute prin valorificarea unor bunuri ale debitoarei să fie acoperit onorariul lichidatorului, în limita a 10% din valoarea sumelor încasate în favoarea creditorilor.

Cuantumul onorariului lichidatorului a fost stabilit prin hotărâre judecătorească, la data iniţierii procedurii de faliment, sentinţa nefind atacată cu recurs de către creditor. Cât priveşte plata în avans a onorariului, lichidatorul este obligat să solicite încuviinţarea judecătorului sindic, în raport de prevederile art. 69 alin. 3 din Legea nr. 64/1995.

În raport de aceste considerente, cererea creditorului de retragere a votului pozitiv exprimat în adunarea creditorilor, chiar dacă acest aspect priveşte doar unele dintre punctele ordinii de zi, este inadmisibilă.

(sentinţa civilă nr. 407 COM/ 28.01.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Tags: