Top

Faliment. Vânzarea directă a imobilelor debitorului.

Art. 102 din Legea nr. 64/1995 republicată prevede că imobilele vor putea fi vândute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobată de judecătorul sindic.

Valorificarea unui imobil fără licitaţie va fi, însă, analizată din punctul de vedere al oportunităţii şi al interesului creditorilor, aspecte care trebuie să se regăsească în raportul lichidatorului.

Ulterior întocmirii tabelului definitiv al obligaţiilor, S.C. MAESTRO S.R.L. – lichidator al S.C. FORTUNA S.A. – societate în faliment, a solicitat judecătorului sindic aprobarea vânzării directe a unor terenuri din patrimoniul debitoarei.

Cererea este întemeiată.

Art. 102 din Legea nr. 64/1995 republicată prevede că imobilele vor putea fi vândute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobată de judecătorul sindic.

În cauză, lichidatorul a probat situaţia juridică a imobilelor, în sensul că pentru aceste terenuri debitoarea deţine certificat de atestare a dreptului de proprietate.

Vânzarea directă este justificată de împrejurarea că terenurile menţionate sunt aferente construcţiilor debitoarei, valorificate prin licitaţie publică, către terţii cumpărători. Acţiunea a fost astfel admisă, judecătorul sindic stabilind că vânzarea va putea fi efectuată, sub pedeapsa nulităţii, după îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege.

(sentinţa civilă nr. 2746 COM/ 30.10.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: