Top

Obiecţiuni la raportul final al lichidatorului. Propunere de închidere a procedurii.( I )

Dacă din verificările efectuate de lichidator rezultă că debitoarea nu şi-a mai desfăşurat activitatea din septembrie 1996, că nu există bunuri care să poată fi valorificate şi nici un creditor nu s-a oferit să avanseze sumele necesare suportării cheltuielilor, judecătorul sindic va putea dispune închiderea procedurii.

La 11.01.2002, creditoarea S.C. C S.A. Constanţa a formulat obiecţiuni la raportul final al lichidatorului societăţii comerciale supuse procedurii falimentului, solicitând respingerea propunerii de închidere a procedurii.

S-a susţinut că pe parcursul procedurii, lichidatorul nu a depus toate diligenţele pentru identificarea bunurilor debitoarei şi pentru stabilirea situaţiei juridice a imobilului în care şi-a desfăşurat activitatea, până la declararea în faliment.

Prin întâmpinare, lichidatorul a arătat că a identificat, cu sprijinul reclamantei, spaţiul menţionat, aflat între localităţile Saligny şi Mircea Vodă (jud. Constanţa).

Acesta se constituie dintr-o incintă fără utilităţi, aflată la marginea DN 22C şi care nu poate fi folosită ca spaţiu comercial; verificările efectuate au condus la concluzia că această incintă nu aparţine debitoarei, societatea nefiind înregistrată cu bunuri supuse impozitării.

Situaţia societăţii aflate în faliment, fără bunuri care să poată fi urmărite în interesul procedurii, inclusiv disponibilităţi băneşti în conturi bancare, a stat la baza propunerii formulate de lichidator, de închidere a procedurii.

Dovada verificărilor efectuate rezultă din înscrisurile prezentate, care au relevat de altfel faptul că debitoarea nu şi-a mai desfăşurat activitatea din septembrie 1996. Mai mult, nici un creditor nu s-a oferit să avanseze sumele necesare suportării cheltuielilor procedurii.

În raport de aceste considerente, obiecţiunile creditoarei urmează a fi respinse ca nefondate.

(sentinţa civilă nr. 1236 COM/ 06.03.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: