Top

Închiderea procedurii. Obiecţiuni la notificare.

Dacă debitorul are evidenţiate bunuri care nu au fost supuse evaluării, iar în cauză se prefigurează sesizarea instanţei cu o acţiune privind antrenarea răspunderii pentru ajungerea societăţii în încetare de plăţi, obiecţiunile la notificarea de închidere a procedurii vor fi admise.

Creditoarea S.C. USAM S.A. Bucureşti a formulat obiecţiuni la notificarea de închidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de S.C. ROM SENATOR S.R.L. Constanţa, datată 24.04.2002.

În motivare s-a arătat că procedura nu poate fi închisă în conformitate cu art. 118 din Legea nr 64/1995, întrucât debitoarea are disponibilităţi băneşti care depăşesc cu mult cheltuielile administrative, respectiv un capital social de 59.600.000 lei şi trei autoturisme, care nu au fost evaluate.

S-a susţinut, totodată, că în cauză sunt elemente de natură a atrage răspunderea administratorilor conform art. 124 din Legea nr. 64/1995.

Obiecţiile sunt întemeiate.

În conformitate cu art. 121 din lege, închiderea procedurii va fi notificată de judecătorul sindic debitorului, creditorilor şi camerei de comerţ şi industrie teritoriale. În termen de 10 zile de la primirea notificării, cei interesaţi vor putea formula obiecţiuni.

Constatând că debitorul are menţionate bunuri care nu au fost supuse evaluării, precum şi faptul că se prefigurează sesizarea instanţei cu o acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 124 din lege, obiecţiile vor fi admise.

(sentinţa civilă nr. 6255 COM/27.09.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: