Top

Expertiză efectuată fără citarea părţilor

Tip: Decizie
Nr./Dată: 323/2005 (13.04.2005)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: expertize

Potrivit art. 208 Cod procedură civilă, dacă pentru efectuarea unei expertize este nevoie de o verificare la faţa locului, ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor, prin carte poştală recomandată cu dovadă de primire, arătându-se zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea.

Prin sentinţa civilă nr. 262/4 octombrie 2004 pronunţată de Judecătoria Murgeni (Dănilă Victor) a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul B.M împotriva pârâţilor T.D. şi R.C. care au fost obligaţi la plata de despăgubiri şi cheltuieli de judecată. Valoarea despăgubirilor a fost reţinută din raportul de expertiză efectuat în cauză.

Deşi în raportul de expertiză s-a menţionat că părţile au fost citate prin scrisori recomandate, dovada de primire nu a fost depusă la dosarul cauzei, pârâţii recurenţi neavând astfel cunoştinţă de termenul stabilit pentru efectuarea expertizei care a necesitat verificări la faţa locului. De asemenea, instanţa de fond nici nu a dispus comunicarea raportului de expertiză pârâţilor recurenţi, soluţionând cauza fără ca aceştia să aibă cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză.

Prin decizia civilă nr. 323/13.04.2005, Tribunalul Vaslui a admis recursul declarat de pârâţii recurenţi, a casat hotărârea pronunţată de judecătorie în temeiul art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe constatând că atât expertul cât şi instanţa au încălcat dispoziţiile art. 208 Cod procedură civilă, încălcând astfel dreptul la apărare al părţilor.

Etichete: