Top

INLOCUIRE LICHIDATOR JUDICIAR. NELEGALA CITARE. CONSECINTE.

Prin sentinta nr. 39 din 15 februarie 2005 a Tribunalului Suceava – judecator sindic a fost desemnat lichidator al debitoarei SC „C. IL.XXL” SRL Suceava, SC „E.C.” SRL Suceava, iar prin incheierea nr. 194 din 21 iunie 2005 a dispus amendarea lichidatorului cu suma de 5.000.000 lei si inlocuirea acestuia cu SC „C” SRL Suceava.

Contestatia formulata de lichidator a fost respinsa de judecatorul sindic prin sentinta nr. 284 din 11 octombrie 2004.

Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca lichidatorul judiciar nu s-a conformat disp. Lg.64/1995 si nu a depus raportul preliminar, desi a fost instiintat prin doua adrese din 24 martie 2005 si 17 mai 2005 sa intocmeasca acest raport si sa arate care sunt cauzele care au dus la intrarea societatii debitoare in stare de insolventa.

Impotriva sentintei a declarat recurs lichidatorul judiciar SC „E.C” SRL Suceava, care a criticat-o pentru nelegalitate, sustinand ca luarea masurii de schimbare a sa si de inlocuire cu un alt lichidator s-a facut cu incalcarea normelor de citare si aceasta motivat de faptul ca sediul societatii a fost schimbat, asa cum rezulta din incheierea judecatorului delegat la ORC nr. 942/14 febr. 2005.

A mai aratat ca nu se poate retine in sarcina sa reaua credinta si neindeplinirea obligatiilor ce-i reveneau conform Lg.64/1995 care sa justifice inlocuirea sa, deoarece asa cum s-a invocat nu a stiut de cauza de faliment aflata pe rolul instantei de judecata in care a fost desemnat drept lichidator judiciar.

Motivul de recurs se poate incadra in disp. art. 304 pct.5 Cod proc. civ.

Din lucrarile dosarului rezulta in adevar ca SC „E.C.” SRL Suceava si-a schimbat sediul social, modificarea fiind inscrisa in Registrul Comertului pentru opozabilitate fata de terti prin incheierea nr. 942/2005.

Cum firma de lichidare judiciara nu a cunoscut ca a fost desemnata lichidator al debitoarei intrucat a fost citata la toate termenele la un alt sediu social decat cel inscris in Registrul Comertului apare justificata nedepunerea raportului preliminar in termenul fixat de judecatorul sindic – 6 sept. 2005 –, nelegala citare fiind sanctionata, conform art. 107 Cod proc. civ. cu nulitatea.

In acest context, curtea in temeiul art. 304 pct. 5 rap. la art. 312 al.5 Cod proc. civ. a admis recursul, a modificat incheierea nr.194 din 21 iunie 2005, a admis contestatia si a inlaturat dispozitia privind inlocuirea lichidatorului judiciar, urmand ca procedura de lichidare sa continue cu lichidatorul desemnat prin sentinta nr.39/2005.

(Decizia nr. 2455 din 15 decembrie 2005)

Etichete: