Top

LEGEA NR.64/1995 REPUBLICATA. CERERE INLOCUIRE LICHIDATOR. CERERE DE ATRAGERE RASPUNDERE ADMINISTRATOR.

Prin incheierea nr.27 din 27 ian. 2005 Tribunalul Botosani – judecator sindic a dispus inceperea falimentului debitoarei SC „2000 A” SA Dorohoi, dizolvarea societatii si a numit lichidator judiciar pe B.I.

Debitoarea prin administrator M.F. a cerut la 10 mai 2005 schimbarea lichidatorului judiciar cu lichidatorul desemnat la SC „S” SA, motivat de faptul ca la aceasta din urma societate se gaseste arhiva intregii societati, din care s-a divizat SC „2000 A” SA si pentru ca creditoarea DGFP Botosani a vandut toate activele societatii.

Lichidatorul judiciar a solicitat la 25 mai 2005 sa se faca aplicarea disp. art. 137 lit. a din Lg.64/1995, in sensul ca parte din pasivul neacoperit in suma de 933.290.136 lei, reprezentand creante bugetare inscrise in tabloul preliminar al creditorilor sa fie integral acoperit de administratorul debitoarei – M.F.

Judecatorul sindic, prin incheierea nr.270 din 12 iulie 2005 a admis cererea administratorului M.F. si a dispus inlocuirea lichidatorului desemnat la 27 ianuarie 2005 cu C.I. si a respins ca nefondata cererea de atragere a raspunderii materiale a administratorului.

Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca intreaga documentatie se afla la SC „S” SA din care s-a desprins debitoarea si ca lichidatorul acesteia trebuie sa realizeze si falimentul debitoarei SC „2000 A” SA.

Referitor la cererea de atragerea raspunderii administratorului debitoarei MF, judecatorul sindic a retinut ca nu este data reaua credinta a administratorului.

Impotriva incheierii a declarat recurs lichidatorul judiciar care a invocat pe cale de exceptie autoritatea de lucru judecat intrucat judecatorul sindic, prin incheierea nr.27 din 27 ianuarie 2005 a pronuntat o hotarare cu acelasi obiect si intre aceleasi parti iar pe fond a sustinut ca doar creditorii sociali nemultumiti pot cere judecatorului sindic inlocuirea lichidatorului judiciar si ca nu are nici o relevanta ca SC „S” SA din care s-a desprins SC „2000 A” SA se afla in lichidare.

Recurentul a sustinut ca judecatorul sindic nu s-a pronuntat cu privire la cererea de atragere a raspunderii administratorului, facand referire doar la buna credinta a acestuia.

Verificand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor legale invocate, curtea a constatat ca este intemeiat intrucat doar creditorii sociali nemultumiti de activitatea lichidatorului conform art. 23 al.2 din Lg. nr. 64/1995 pot cere inlocuirea acestuia si aceasta numai dupa ce judecatorul sindic i-a citat prin comitetul creditorilor, precum si pe administratorul judiciar.

Neprocedand astfel, judecatorul sindic in mod nelegal a admis cererea debitoarei, iar celelalte aspecte retinute nu constituie motive care sa duca la schimbarea lichidatorului judiciar.

Lichidatorul judiciar a cerut atragerea raspunderii materiale a administratorului debitoarei in temeiul art. 137 lit. a,d si e, insa judecatorul sindic a apreciat doar buna credinta a administratorului, ceea ce echivaleaza cu necercetarea fondului cauzei, motiv pentru care cauza a fost trimisa spre rejudecare judecatorului sindic.

Referitor la exceptia invocata de recurent, instanta de control judiciar a retinut ca este nefondata intrucat nu sunt intrunite cerintele art. 163 al.1 Cod proc. civ.

(Decizia nr. 2346 din 10 noiembrie 2005)

Etichete: