Top

Anulare proces verbal de contravenţie

Prin sentinta civila nr. 3544 din 23.09.2008, pronuntata de Judecatoria Radauti, a fost admisa plângerea petentului si anulat procesul verbal contestat de acesta.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs Garda Financiara S., considerând-o ca fiind nelegala, conform dispozitiilor art. 304 pct. 7 si 9 C.pr.civila.

A aratat ca în mod gresit instanta de fond a apreciat ca subiect activ al contraventiei prev. de art. 220 al. 1 lit. c din O.G. nr. 92/2003 poate fi doar antrepozitarul fiscal care, prin ipoteza, detine produse supuse marcarii, în afara antrepozitului fiscal, daca aceste produse sunt nemarcate.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de nelegalitate si netemeinicie invocate, tribunalul constata ca recursul nu este fondat.

Astfel, prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria G nr. 0092493 încheiat de intimata recurenta la data de 14.04.2008, petentul a fost sanctionat cu amenda în suma de 20.000 lei pentru savârsirea contraventiei prevazute de art. 220 alin. 1 lit. c din OG nr. 92/2003 republicata. S-a retinut în procesul verbal de constatare a contraventiei faptul ca, la data de 14.04.2008, petentul a fost oprit pe raza localitatii S. si, în urma controlului autoturismului s-a constatat ca acesta detinea urmatoarele cantitati de tigari cu timbru de provenienta ucrainiana: 1470 pachete de tigari marca LM; 899 pachete de tigari marca PALL MALL; 3510 pachete tigari marca RONSON.

În conformitate cu dispozitiile art. 220 alin. 1 lit. c din OG nr. 92/2003 – Codul de procedura civila (art. 190 alin. 1 lit. c anterior republicarii) „constituie contraventii urmatoarele fapte: (…) detinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false” iar dispozitiile art. 221 alin. 2 din acelasi act normativ (art. 191 alin. 1 înainte de republicare) stabilesc ca „sanctiunile contraventionale prevazute la art. 219 si 220 se aplica persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au calitatea de subiect în raportul juridic fiscal. În cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, sanctiunile se aplica reprezentantilor acestora.”

Înalta Curte de Casatie si Justitie a interpretat dispozitiile art. 190 alin. 1 lit. c devenit 220 alin. 1 lit. c si pe cele ale art. 191 alin. 2 devenit art. 221 alin. 2 din OG nr. 92/2003 – Codul de procedura fiscala, prin decizia nr. 61/2007 data în recurs în interesul legii, în sensul ca „dispozitiile art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220 alin. (1) lit. c)] din Codul de procedura fiscala, republicat, raportate la prevederile art. 191 alin. (2) [devenit art. 221 alin. (2)] din acelasi cod, se interpreteaza în sensul ca persoana care nu are calitatea de antrepozitar sau comerciant nu este subiect activ al contraventiei de detinere în afara antrepozitului fiscal ori de comercializare a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, potrivit titlului VII din Codul fiscal.”

Dispozitiile art. 329 alin. 3 teza ultima din Codul de procedura civila stabilesc ca dezlegarea problemelor de drept judecate în recurs în interesul legii este obligatorie pentru instante.

Având în vedere ca Înalta Curte de Casatie si Justitie si-a exprimat punctul de vedere cu privire la interpretarea dispozitiilor legale aplicabile nu intereseaza interpretarea data de recurent ori chiar de catre instanta, deciziile date în recurs în interesul legii fiind general obligatorii.

Cât priveste celelalte critici din motivarea recursului, tribunalul constata ca acestea se refera la motivele invocate de catre petent în plângerea contraventionala si, cum obiectul caii de atac a recursului este numai hotarârea instantei de fond, acestea nu pot fi reluate si reanalizate atâta timp cât nu au fost retinute în considerentele sentintei atacate.

În considerarea celor aratate, tribunalul, în temeiul art. 312 alin. 1 din Codul de procedura civila, va respinge recursul ca nefondat.