Top

Suspendare executare act administrativ

Prin cererea de chemare în judecata adresata acestei instante la data de 14.06.2010 înregistrata sub nr. 6458/86/2010, reclamantii de mai sus au solicitat în contradictoriu cu pârâtul Primarul mun. Suceava, suspendarea executarii dispozitiei nr. 1610/11.06.2010 emisa de pârât pâna la pronuntarea instantei de contencios administrativ asupra fondului cauzei în mod definitiv si irevocabil.

În motivarea cererii de suspendare au aratat reclamantii urmatoarele:

Prin actul administrativ a carui suspendare o solicita s-a dispus impunerea sumelor încasate în mod asa – zis „ necuvenit”, în baza prevederilor acordului colectiv de munca si a contractului colectiv de munca înregistrate la Directia Teritoriala de Munca Suceava sub nr. 4/01.01.2008, conform art.27 din Legea nr. 130/1996 modificata.

Se arata de catre reclamanti ca potrivit art.14 alin.1 din Legea nr. 554/2004 : „ În cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, în conditiile art.7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei de contencios competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pâna la pronuntarea instantei de fond”.

Pentru a opera aceste prevederi, este necesara îndeplinirea cumulativa a doua conditii:

1.- cazul bine justificat – pentru încasarea acestor sume arata reclamantii ca exista acte a caror legalitate nu a fost contestata.

2. – prevenirea unei pagube iminente – a se lua în considerare valoarea debitului, incontestabil de mare fata de veniturile fiecarui salariat în parte.

Se mai arata de catre reclamanti ca sunt direct afectati în conditiile în care o executare imediata ar putea atrage producerea unui blocaj atât în activitatea profesionala cât si în ceea ce priveste viata de familie, prejudiciul iminent a fi dus patrimoniului lor, fiind astfel, mai mult decât previzibil.

În dovedire au depus la dosar reclamantii, înscrisuri.

Si-au întemeiat actiunea pe dispozitiile art.14 din legea nr. 554/2004.

Pârâtul legal citat, nu s-a prezentat în instanta si nici nu a formulat în temeiul dispozitiilor art.118 cod procedura civila – întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin dispozitia primarului mun. Suceava cu nr. 1610/11.06.2010 ( fila 6 dosar) s-a dispus imputarea sumelor acordate functionarilor publici si personalului contractual reprezentând sporuri si alte drepturi de natura salariala de care acestia au beneficiat în anul 2008în baza Acordului colectiv / Contractului colectiv de munca, încheiate si care, potrivit deciziei nr. 43/71 din 14.01.2010 a Curtii de Conturi a României – Camera de Conturi Suceava, au fost acordate fara baza legala, conform datelor din anexa.

Reclamantii din prezenta cauza au formulat contestatie împotriva dispozitiei înregistrata la Mun. Suceava sub nr. 19805/14 iunie 2010 ( fila 7 dosar).

Potrivit art. 14 alin.1 din Legea nr. 554/2004, în cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizare, în conditiile art.7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pâna la pronuntarea instantei de fond.

În speta, sunt îndeplinite aceste conditii respectiv” cazul bine justificat”, ce consta în efectele importante asupra drepturilor salariale ale functionarilor publici si personalului contractual, cât si „ paguba iminenta”, ce consta în sumele relativ mari de bani ce ar fi recuperate de la aceste persoane.

Cum s-a aratat, este îndeplinita si conditia sesizarii prealabile, respectiv contestatia înregistrata sub nr. 19805/14 iunie 2010.

Pentru aceste considerente, în baza art.14 alin.1 din Legea nr. 554/2004, instanta urmeaza sa admita cererea si sa dispuna suspendarea executarii dispozitiei primarului mun. Suceava înregistrata sub nr.1610/11.06.2010 – pâna la pronuntarea instantei de fond.

Etichete: