Top

Art.279, 208, 5 din L.103/96R-

Dosar nr. 3132/321/2007 – art.279, 208, 5 din L.103/96R-

SENTINTA PENALA Nr. 158

Sedinta publica de la 24 Aprilie 2008

La ordine venind spre solutionare cauza penala privind pe inculpatul L.I. si pe partile civile E-ON MOLDOVA SA SUCURSALA NEAMT, DIRECTIA SILVICA NEAMT, având ca obiect nerespectarea regimului armelor si munitiilor (art. 279 C.p.) ART 208, ART 5 DIN L 103/96R.

Dezbaterile fondului au avut loc în sedinta publica din 17.04.2008, fiind consemnate prin încheierea din data de mai sus, care face parte integranta din prezenta hotarâre, când s-a amânat pronuntarea pentru astazi 24.04.2008.

INSTANTA

Asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg Neamt nr.1164/P/2007, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului L.I., fiul lui G. si R., pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art.279 al.1 si al.3 lit.”a” si „b” Cod penal, art.280 al.3 Cod penal, art.208 al.2 Cod penal si art.35 al.1 lit.”a” din Legea 103/1996 cu aplicarea art.33 lit.”a” Cod penal.

Audiat în instanta, inculpatul nu a recunoscut savârsirea faptelor, aratând urmatoarele:

Armele nu au fost gasite la domiciliul sau ci la o casa a unui cumnat, pe care a cumparat-o de mai multi ani si nu locuieste nimeni în ea.

De la locuinta sa au fost ridicate de organele de politie niste piei de capra. Pieile de vulpe erau tabacite de mai multi ani.

Inculpatul a mai aratat ca a gasit un dihor mort calcat de o masina si ca l-a jupuit, iar pielea a pus-o la sare.

Nu s-a gasit nici o piele de râs sau de cerb la locuinta sa.

De asemenea, a aratat ca nu a umblat la contorul electric.

În aparare, inculpatul a solicitat administrarea probei cu martorii P.V. si L.V. si a probei cu expertiza tehnica zootehnica, pentru identificarea pieilor de animale ridicate de la locuinta sa.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 17.07.2007, efectuându-se o perchezitie domiciliara la locuinta inculpatului L.I. comuna Pipirig, judetul Neamt, în una din încaperile locuintei a fost descoperit un contor electric ce prezenta modificari având atasate doua fire ce ocoleau contorul, astfel încât nu înregistra consumul de energie electrica.

Prin adresa nr.4185/23.08.2007, E_ON Moldova – Sucursala neamt, arata ca prin interventia neautorizata asupra instalatiei de alimentare cu energie electrica si asupra contorului pentru masurarea energiei electrice, s-a consumat ilicit energie electrica în valoare de 4456,67 lei suma care a fost achitata integral, ulterior, de catre inculpat.

În anexele locuintei inculpatului au mai fost descoperite 3 arme de vânatoare confectionata artizanal, o arma de vânatoare marca neidentificata, o teava metalica provenind de la o arma militara, 28 de cartuse pentru arma de vânatoare, 22 cartuse pentru arma de vânatoare confectionata artizanal, 53 tuburi cartuse arma de vânatoare, 14 cartuse pentru arma militara, 45 gloante metalice pentru cartuse de arma militara, 11 cartuse de vânatoare si militare, o punga din material plastic ce contine 2610 grame alice din plumb, o punga din material plastic ce contine 1393 gr.pulbere praf de pusca, un flacon din sticla ce contine 43 de capse de initiere a focului pentru cartuse, un insertizat metalic pentru cartuse, aceste bunuri au fost ridicate de la inculpat, aflându-se la Camera de corpuri delicte din cadrul I.P.J.Neamt.

De asemenea, în locuinta inculpatului au mai fost descoperite un trofeu de caprior mascul, doua piei de dihor, o piele de bursuc, doua piei vulpe, doua piei ied caprior, acestea având o vechime între 6 luni si 1,5 ani calculata la data descoperirii lor, o luneta profesionala având atasat un mecanism confectionat pentru prindere de arma si o cutie ambalaj pentru cartuse.

Conform raportului de constatare tehnico-stiintifica balistica nr. 34834/23.07.2007, toate armele cu exceptia uneia sunt în stare de functionare, dintre cele 18 cartuse cu glont calibrul 7,92 mm, unele sunt în stare de functionare iar din cele 55 cartuse de vânatoare, 22 sunt de calibru de 12 si 16 mm, fiind confectionate artizanal si sunt în stare de folosinta, iar restul de 33 sunt de constructie industriala si sunt în stare de folosinta.

Din adresa Biroului AREST din cadrul IPJ Neamt nr.153938/01.08.2007, rezulta ca inculpatul nu este detinator legal de arme si munitii. De asemenea, arma de vânatoare cu seria VC 32101, nu figureaza ca fiind detinuta legal.

Instanta nu va retine sustinerea inculpatului ca pieile de animale salbatice, nu îi apartin fiind aduse de alte persoane pentru a le tabaci, având în vedere ca nu a administrat nici o proba în acest sens si nu a putut arata numele persoanelor carora, eventual le-ar apartine aceste piei de animale, animalele salbatice fiind vânate de inculpat fara permis si fara autorizatie de vânatoare legala.

Situatia de fapt astfel retinuta, rezulta din procesul-verbal de sesizare din oficiu din 16.07.2007 (f.9 d.u.p.), procesul-verbal de perchizitie domiciliara (f.17-24), plansele foto nr.297/17.07.2007 si nr.298/17.07.2007 (f.25-40, 41-47 d.u.p.), nota de constatare E_ON Moldova (f.49 d.u.p.), procesul-verbal nr.021584/25.04.2007, adresa Biroului AREST Neamt (f.51 d.u.p.), raportul de constatare tehnica stiintifica nr.34834/23.07.2007, expertiza tehnica zootehnica efectuata de expertul tehnic S.C. si declaratiile martorilor B.I. si V.V.

Instanta nu va retine declaratia martorului L.V. pe care o apreciaza nesincera fiind facuta „pro causa”.

În drept, faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor prevazuta de art.279 al.1 si al.3 lit.”a2 si „b” Cod penal cu aplicarea art.74 lit.”a” Cod penal raportat la art.76 lit.”c” Cod penal, de nerespectare a regimului materiilor explozive prevazuta de art.280 al.2 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.”a” Cod penal, raportat la art.76 lit.”b” Cod penal, de furt prevazuta de art.208 al.2 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.”a” Cod penal raportat la art.76 lit.”d” Cod penal si de braconaj, prevazuta de art.35 al.1 lit.”a” din legea 103/1996 cu aplicarea art.13 Cod penal, art.74 lit.”a” Cod penal raportat la art.76 lit.”d” Cod penal.

La individualizarea judiciara a pedepsei, instanta va avea în vedere criteriile generale prevazute de art.72 Cod penal.

Având în vedere conduita buna a inculpatului înainte de savârsirea infractiunilor, va retine în favoarea sa circumstanta atenuanta prevazuta de art.74 lit.”a” Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor savârsite, împrejurarile comiterii acestora, urmarile produse precum si elementele care caracterizeaza persoana si conduita inculpatului, instanta apreciaza ca scopul educativ preventiv al pedepsei va putea fi atins fata de inculpat prin aplicarea unei pedepse privative de libertate, orientata sub minimul special ca urmare a aplicarii dispozitiilor art.76 Cod penal.

Având în vedere ca inculpatul nu a mai fost anterior condamnat la o pedeapsa mai mare de 6 luni, pedeapsa ce urmeaza a fi aplicata de instanta nu depaseste 3 ani, iar instanta apreciaza ca scopul pedepsei, având în vedere persoana inculpatului, poate fi atins si fara executarea efectiva a pedepsei, va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, potrivit art.81 Cod penal.

Va stabili termen de încercare alcatuit din perioada de 2 ani la care se va adauga durata pedepsei ce urmeaza a fi aplicata prin prezenta sentinta penala potrivit art.82 Cod penal.

Va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod penal.

Va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art.64 lit.”a” teza II si lit.”b” Cod penal pe durata pedepsei aplicate.

În temeiul art.71 al.5 Cod penal ,va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

În baza art.14, 346 Cod procedura penala si art.998 Cod civil, va lua act ca E-ON Moldova SA Sucursala Neamt, nu s-a constituit parte civila în cauza, prejudiciul fiind recuperat.

În baza art.118 Cod penal va dispune confiscarea de la inculpat a armelor si munitiei detinute nelegal de acesta, a unei lunete având atasat un mecanism pentru prindere de arma si a unei cutii ambalaj pentru cartuse.

În baza art.118 Cod penal si art.__ din Legea 103/1996, va dispune confiscarea de la inculpat a urmatoarelor bunuri: un trofeu de caprior mascul, doua piei dihor, o piele bursuc, 2 piei vulpe si doua piei ied caprior.

În baza art.109al.4 Cod procedura penala, va dispune restituirea catre inculpat a urmatoarelor bunuri: o piele vitel bovina, 5 piei de ied domestic, doua bucti piei cabalina tabacita, un binoclu si o borseta.

Va dispune plata din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul de Avocati Neamt, pentru av. O.C. (delegatia nr.26) a onorariului pentru asistenta juridica din oficiu pentru inculpat.

În baza art.191 Cod procedura penala, va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Condamna inculpatul L.I., fiul lui G. si R., nascut în comuna Pipirig, judetul Neamt, cetatean român, studii, 4 clase, pensionar, casatorit, stagiul militar satisfacut, cu antecedente penale, domiciliat în comuna Pipirig, judetul Neamt, la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, prevazuta de art.279 al.1 si al.3 lit.”a” si „b” Cod penal cu aplicarea art.74 lit.”a” Cod penal raportat la art.76 lit.”c” Cod penal.

Condamna pe acelasi inculpat L.I. la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de nerespectare a regimului materiilor explozive, prevazuta de art.280 al.2 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.”a” Cod penal raportat la art.76 lit.”b” Cod penal.

Condamna pe acelasi inculpat L.I. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt, prevazuta de art.208 al.2 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.”a” Cod penal raportat la art.76 lit.”d”Cod penal.

Condamna pe acelasi inculpat L.I., la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de braconaj, prevazuta de art.35 al.1 lit.”a” din Legea 103/1996 cu aplicarea art.13 Cod penal si art.74 lit.”a” Cod penal raportat la art.76 lit.”d” Cod penal.

În baza art.33 lit.”a” si art.34 lit.”b” Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an si 6 luni închisoare.

În baza art.81 Cod penal suspenda conditionat executarea pedepsei pe o durata de 3 ani si 6 luni, termen de încercare stabilit în conditiile art.82 Cod penal.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod penal.

În baza art.71 al.2 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.”a” teza II si lit.”b” Cod penal, pe durata pedepsei aplicate.

În baza art.71 al.5 Cod penal, suspenda executarea pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei

În baza art.14, 346 Cod procedura penala si art.998 Cod civil, ia act ca E_ON Moldova „SA Sucursala Neamt cu sediul în judetul Neamt, nu s-a constituit parte civila în cauza, prejudiciul fiind recuperat.

În baza art.118 Cod penal, dispune confiscarea de la inculpat a urmatoarelor bunuri:

-. O arma de vânatoare marca neidentificata seria V C 32101, cal.16 mm cu tevile înfundate si prezentând zone ruginite;

-. O arma de vânatoare confectionata artizanal, compusa din teava metalica cu lungimea de 676 mm, cu diametrul de 20,5 mm, mecanism de dare a focului ce face corp comun cu un pat de lemn, cu lungimea totala de 577 mm;

-. O arma de vânatoare, confectionata artizanal, compusa din teava metalica cu lungimea de 795 mm si diametrul de 20 mm, formata din 2 segmente ce se asanbleaza prin înfiletare, mecanism de dare a focului ce face corp comun cu un pat de lemn cu lungimea totala de 665 mm;

-. O arma de vânatoare confectionata artizanal compusa din teava metalica cu lungimea de 691 mm si diametrul de 16 mm ce prezinta zone corodate, mecanismul de dare a focului ce face corp comun cu un pat de lemn, cu lungimea totala de 646 mm;

-. O teava metalica de forma conica având un grad avansat de oxidare, cu lungimea de 597 mm, ce poate proveni de la o arma militara,model vechi;

-. 28 de cartuse pentru arma de vânatoare din care 19 marca R.10, calibrul 12 mm, 5 R.10-MIRAGE, cal.16 mm, 1 super Gome, cal.12 mm si 3 calibrul 16 mm, marca neidentificata;

-. 22 cartuse pentru arma de vânatoare, confectionata artizanal, calibrul 12 si 16 mm;

-. 53 tuburi cartuse arma de vânatoare de diferite calibre din care 4 tuburi metalice, marci neindentificate;

-. 14 cartuse pentru arma militara model 1939 si 1941, calibru 7, 92 mm, ruginite;

-. 45 gloante metalice de diferite calibre si marimi pentru cartuse de arma militara;

-. 11 cartuse de vânatoare si militare (4 militare, 4 calibrul 12 mm si 3 calibrul 16 mm) cu încarcatura aferenta;

-. O punga din material plastic ce con tine 2610 grame alice de plumb, de diferite marimi;

– o punga din material plastic ce contine 1393 gr.pulbere praf de pusca;

-. Un flacon din sticla ce contine 43 de capse de initiere a focului pentru cartuse;

-. Un insertizat metalic pentru cartuse.

Aceste bunuri se afla la Camera de corpuri delicte din cadrul I.P.J.Neamt, fiind ridicate de la inculpat, conform dovezilor seria E nr.48842 si 48843/31.08.2007;

-. Un trofeu de caprior mascul;

-. Doua piei dihor din care una la sare;

-. O piele bursuc tabacita;

-. Doua piei vulpe tabacite;

-. Doua piei ied caprior tabacite, trofeul de caprior si pieile fiind identificate în raportul de expertiza efectuat în cauza de expert;

-. O luneta profesionala având atasat un mecanism confectionat artizanal pentru prindere de arma;

-. Cutie ambalaj pentru cartuse.

Dispune restituirea catre inculpat a urmatoarelor bunuri:

-. O piele vitel bovina;

-. 5 piei ied domestic;

-. 2 bucati piei cabalina tabacita;

-. Un binoclu;

-. O borseta.

Dispune plata din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul de Avocati Neamt pentru av. O.C. (delegatia nr.26) a sumei de 100 lei, reprezentând onorariu pentru asistenta juridica din oficiu pentru inculpat.

În baza art.191 Cod procedura penala, obliga inculpatul la plata catre stat a sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronuntare pentru inculpat si de la comunicare pentru partile civile E-ON Moldova – Sucursala Neamt si Directia Silvica Neamt.

Pronuntata în sedinta publica de la 24 Aprilie 2008.

Etichete: , ,