Top

Furtul (art.208 C.p.) -209 C.p. si art 86 alin.1

Obiect: furtul (art.208 C.p.) -209 C.p. si art 86 alin.1

Sentinta penala nr.253/18.06.2009

Prin rechizitoriul înregistrat la aceasta instanta sub nr. XXXX/321/200X, Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor P.F., în stare de arest preventiv, pentru savârsirea infractiunilor de furt calificat, prev. de art. 208, 209 alin. 1 lit. a,g,i, alin. 2 lit. b Cod penal, art. 208,209 alin. 1 lit. g,i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. c Cod penal si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, prev. de art.86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002R, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, si a inculpatului C.O., în stare de libertate, pentru savârsirea infractiunii de furt calificat, prev. de art. 208, 209 alin. 1 lit. a,g,i Cod penal, cu aplicarea art. 99 si urm. Cod penal.

S-a retinut în actul de sesizare a instantei ca în noaptea de 24/25.06.200X, cei doi inculpati au mers la imobilul societatii administrata de partea vatamata P.A., inculpatul P.F. a patruns în interior prin escaladarea unui geam deschis, C.I. asigurând paza din strada; de acolo, inculpatul a sustras doua telefoane mobile si cheile autoturismului marca X. apartinând partii vatamate; dupa identificarea autoturismului, inculpatul P.F. l-a condus, fara a poseda permis de conducere, pâna în apropierea localitatii Y, jud. Z, unde l-au abandonat datorita unor defectiuni tehnice.

S-a mai retinut ca în noaptea de 09/10.06.200X, inculpatul P. a intrat prin efractie în locuinta partii vatamate P.V. din com. Y., de unde a sustras mai multe bunuri, în noaptea de 10/11.06.200X a intrat prin escaladare în locuinta lui F.D. tot din Y., de unde de asemenea a sustras mai multe bunuri în valoare de 1000 lei, în sfârsit, la data de 12.06.200X, inculpatul a patruns prin escaladare în locuinta partii vatamate I.M. din com. Y., de unde a sustras bunuri în valoare de 300 lei.

Prin sentinta penala nr. 33X/20.11.200X, a fost condamnat inculpatul P.F. la pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare, cu aplicarea dispozitiilor legale referitoare la suspendarea conditionata a executarii pedepsei, iar inculpatului minor C.O. masura educativa a mustrarii, prev. de art. 102 Cod penal; de asemenea, au fost obligati cei doi inculpati la plata despagubirilor civile catre partile vatamate si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Prin decizia penala nr. XXX/AP/26.03.200X, Tribunalul Neamt a admis apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt, a desfiintat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

S-a retinut în esenta în considerentele acestei decizii ca, desi inculpatul C.O. era minor la data savârsirii faptei deduse judecatii, nu s-a efectuat în privinta acestuia referatul de evaluare de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Neamt, aceasta lipsa fiind sanctionata cu nulitatea hotarârii.

În rejudecare, s-a prezentat inculpatul minor C.O., care a recunoscut si regretat fapta comisa.

Inculpatul P.F., legal citat, nu s-a prezentat în instanta.

S-a dispus efectuare referatului de evaluare a inculpatului minor C.O., acest referat fiind consemnat la dosarul cauzei.

Din examinarea probelor administrate în dosarul cauzei, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

În noaptea de 24/25.06.200X, cei doi inculpati s-au deplasat la imobilul societatii SC X. SRL, administrata de partea vatamata P.A..

P.F. a patruns în interior prin escaladarea unui geam deschis, iar inculpatul minor C.O. a asigurat paza din strada.

Inculpatul P.F. a sustras din interior patru telefoane mobile si cheile autoturismului marca X. care apartinea partii vatamate, apoi s-au deplasat în parcarea din apropierea sediului societatii, unde au identificat autoturismul.

Inculpatii au sustras autoturismul, pe care l-au pornit cu cheile sustrase si în care se aflau permisele de conducere ale proprietarilor, apoi inculpatul P. l-a condus, fara a poseda permis de conducere, pâna în apropierea localitatii X judetul Brasov, unde l-au abandonat datorita unor defectiuni tehnice, continuându-si deplasare spre orasul W., cu alte autoturisme de ocazie.

Autoturismul si telefoanele mobile au fost recuperate de partea vatamata.

În noaptea de 09/10.06.200X, inculpatul P. a intrat prin efractie în locuinta partii vatamate P.V. din com. Y., de unde a sustras mai multe bunuri, în noaptea de 10/11.06.200X a intrat prin escaladare în locuinta lui F.D. tot din Y., de unde de asemenea a sustras mai multe bunuri în valoare de 1000 lei, în sfârsit, la data de 12.06.200X, inculpatul a patruns prin escaladare în locuinta partii vatamate I.M. din com. Y., de unde a sustras bunuri în valoare de 300 lei.

Conform adresei nr. XXXXX/2008 a SPR Neamt rezulta ca inculpatul P.F. nu figureaza în evidente ca detinator de permis auto.

Situatia de fapt astfel retinuta rezulta din plângerile si declaratiile partilor vatamate, procesele verbale de cercetare la fata locului din 14.06.200X si 13.06.200X, plansele foto, procesul verbal de reconstituire, adresa SPR Neamt, depozitiile martorilor, toate coroborate cu declaratiile celor doi inculpati, prin care recunosc si regreta faptele comise.

Din probele administrate în cauza, instanta retine ca cei doi inculpati se fac vinovati de savârsirea faptelor puse în sarcina lor prin rechizitoriu, asa cum acestea sunt descrise si calificate în acest act de sesizare.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate, instanta va avea în vedere gradul de pericol social al infractiunilor, circumstantele concrete în care au fost comise, dar si persoana inculpatilor, care sunt la prima abatere de la legea penala si au avut o pozitie procesuala sincera, de recunoastere si regret a faptelor savârsite, atât în cursul urmaririi penale, cât si pe parcursul judecatii.

Fata de aceste criterii, se retine ca scopul educativ si preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului P.F. la pedeapsa închisorii,orientata sub minimul special prevazut de legea penala, cu aplicarea dispozitiilor legale referitoare la suspendarea conditionata a executarii pedepsei, cu atât mai mult cu cât perioada de arest preventiv este de natura sa fi creat acestuia o alta atitudine fata de valorile sociale ocrotite de lega penala.

În ceea ce priveste pe inculpatul minor C.O., avându-se în vedere, asa cum s-a aratat mai sus, pozitia procesuala sincera a acestuia, lipsa antecedentelor, dar si concluziile raportului de evaluare, din care rezulta ca inculpatul urmeaza cursurile unui liceu, nu are un comportament antisocial structurat în timp, infractiunea savârsita fiind un caz izolat, a constientizat consecintele faptei antisociale si încearca sa depuna toate diligentele pentru a-si îndrepta comportamentul, de asemenea, preocuparile acestuia sunt centrate în majoritatea timpului pe participarea la cursurile scolare si finalizarea acestora cu rezultate deosebite; fata de toate acestea, instanta va aplica inculpatului masura avertismentului, prevazuta de art. 102 Cod penal.

Constatând îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, în baza art. 14, art. 346 Cod procedura penala, art. 998 Cod civil, instanta va obliga pe inculpati în solidar, inculpatul minor în solidar cu partile responsabile civilmente, la plata despagubirilor civile catre partile vatamate, asa cum acestea s-au constituit parti civile în cauza, sumele solicitate cu titlu de prejudiciu nefiind contestate de inculpati.

Împrejurarile comiterii faptei de furt în dauna partii vatamate P.A., noaptea, prin escaladarea geamului, în conditiile în care în imobil locuieste familia partii vatamate, inclusiv copii minori, abandonarea autoturismului la o distanta considerabila de orasul Tg. Neamt, au creat partii vatamate si un prejudiciu moral, inculpatii urmând a fi obligati si la plata sumei de 1000 lei, cu acest titlu.

În baza art. 191 Cod procedura penala, inculpatii vor fi obligati la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, luându-se act ca inculpatul minor a fost asistat de aparator ales.

Etichete: