Top

Art. 215 alin. 1,2 Cod penal

Sentinţa Penală Nr. 102/24.03.2011

Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor A. V., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1,2 Cod penal, instigare la fals intelectual, prev. de art. 25 raportat la art. 289 Cod penal, fals în declaraţii, prev. de art. 292 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a, art. 40 alin. 1 Cod penal şi R. C., cu datele de stare civilă din dispozitiv, săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prev. de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1,2 Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 289 Cod penal, uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că inculpatul A. V. a indus în eroare Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură obţinând în mod nelegal o subvenţie, prin utilizarea în acest scop a unor declaraţii şi acte necorespunzătoare adevărului, cu ajutorul inculpatului R. C.. Prin faptele lor, inculpaţii au produs părţii vătămate A.P.I.A. un prejudiciu în valoare de 704 lei.

Partea vătămată A.P.I.A. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Prin declaraţiile date în instanţă, cei doi inculpaţi nu au recunoscut săvârşirea faptelor, învederând instanţei că A. V. nu a avut nicio înţelegere frauduloasă cu alţi crescători de ovine, întrucât a avut un număr suficient de oi pentru obţinerea subvenţiei, că R. C., tehnician veterinar în localitate, nu a întocmit în fals formulare de identificare, în realitate aceste formulare au fost întocmite pe baza a 16 crotalii ce proveneau de la 16 oi ale coinculpatului A. V., oi care la acel moment existau în realitate.

Au fost audiaţi martorii S. I., A. M., B. M., I. D., P. P. şi A. I., declaraţiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

Examinând probele administrate în dosarul cauzei, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 23.02.2010, lucrătorii postului de Poliţie X. au fost sesizaţi de numitul B. M. despre faptul că a fost înşelat de către numitul A. V., deoarece nu i-a plătit suma de 456,5 lei corespunzătoare celor 15 ovine declarate pe numele acestuia, în urma unei convenţii verbale.

Astfel, s-a descoperit faptul că la începutul anului 2009 mai mulţi proprietari de ovine din satul Y., corn. X. printre care şi B. M. cu 15 oi, s-au asociat în vederea obţinerii unei subvenţii de stat acordată crescătorilor de ovine. Deoarece suma acordată era mai mare cu cât erau declarate mai multe capete, s-au înţeles ca toate ovinele să fie trecute pe numele lui A. V., el având cele mai multe oi, urmând ca după încasarea subvenţiei acesta să plătească fiecărui aşa-zis „asociat” suma corespunzătoare oilor aduse în asociaţie; însă, în urma acestei înţelegeri s-au adunat doar 64 capete oi, declarate după crotalii, insuficiente pentru obţinerea unei subvenţii mai consistente, motiv pentru care a fost cooptat în înţelegere şi tehnicianul veterinar R. C., care trebuia să mai confirme în fals 16 capete de ovină pentru rotunjirea numărului până la 80.

Astfel, R. C., angajat pe baza unui contract de prestări servicii în beneficiul unei instituţii publice, respectiv DSVSA Neamţ, având în fişa postului verificarea în fapt a animalelor declarate de producători, întocmirea documentelor care atestă existenţa animalelor şi migrarea lor, precum şi înscrierea în baza naţională de date a acestor situaţii , a achiesat la această înţelegere urmând să primească o sumă corespunzătoare numărului de ovine atestate în fals.

În acest context, folosind 16 crotalii de la ovine care nu mai existau în realitate (au murit sau au fost sacrificate) R. C. a întocmit formularul de identificare a animalelor şi a accesat sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA), program aflat în coordonarea şi proprietatea A.N.S.V.S.A., conform prevederilor Ordinului nr. 83/2008, elementele de identificare rămânând în posesia lui A.V.

În baza acestei situaţii, la data de 19.05.2009 A. V. a solicitat prima pentru 80 capete femele ovine completând în acest scop în fals cererea nr. xxxxxxxx, iar sumele aferente au fost virate beneficiarului în două tranşe la data de 29.10.2009 -1200 lei, iar la data de 07.01.2010 suma de 2320 lei, conform adresei nr. 4/SIIP/10.03.2010. De precizat este faptul că din interogarea bazei de date a D.S.V.S.A. a rezultat confirmarea ovinelor în R.N.E., date completate în fals de R. C.

Partea vătămată A.P.I.A. Neamţ a confirmat existenţa prejudiciului în valoare de 704 lei corespunzătoare celor 16 capete declarate în fals, însă nu s-a constituit parte civilă în cauză în cursul urmăririi penale, cf. adresei nr. 16/SIIP/07.06.2010, dar nici în cursul judecăţii.

Partea vătămată B. M., care a deconspirat această „afacere”, a precizat că nu mai are nici o pretenţie materială faţă de A. V., deoarece a fost despăgubit de R. C. cu suma de 400 lei, acest fapt confirmând legăturile infracţionale dintre învinuiţi.

Din probele administrate, instanţa reţine că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor penale puse în sarcina lor prin rechizitoriu.

Vinovăţia inculpaţilor este dovedită cu următoarele mijloace de probă: declaraţia denunţătorului B. M., formulare în original de identificare a ovinelor, adresa APIA, adresă DSVSA Neamţ, înscrisuri depuse de A. V. în vederea obţinerii subvenţiei, copii acte de angajare a inculpatului R. C., adresă Primăria Z., proces verbal de confruntare, declaraţiile , declaraţiile martorilor B. M., S. I., toate coroborate cu declaraţiile date de inculpaţi în cursul urmăririi penale, dar şi nemijlocit în instanţă.

Martorii audiaţi la propunerea inculpaţilor, au declarat într-adevăr că A. V. avea la stână la un moment dat în jur de 90 de oi, însă acest inculpat este organizator de stână, iar oile de la stână nu îi aparţin în mod obligatoriu în totalitate, ci pot aparţine şi altor proprietari de ovine.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunilor, circumstanţele concrete în care au fost comise, urmarea produsă, persoana inculpaţilor, nivelul de pregătire al inculpatului A. V., antecedentele penale ale acestuia, împrejurarea că inculpatul R. C. este la prima abatere de la legea penală, şi în raport de aceste criterii se reţine că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea acestora la pedeapsa închisorii orientată sub minimul special prevăzut de legea penală, cu aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la suspendarea condiţionată a executării pedepsei, sens în care inculpaţii vor fi atenţionaţi asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art. 14, art. 346 Cod procedură penală, se va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză, deşi a comunicat că prejudiciul cauzat de inculpaţi prin faptele lor este în sumă de 704 lei.

Instanţa va face aplicaţia art. 71 alin. 1,5 Cod penal.

În baza art. 191 Cod procedură penală, inculpaţii vot fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în care vor fi incluse şi onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu.

Etichete: ,