Top

Încalcarea dreptului la aparare.

Prin sentinţa penală nr. 133 din 13 februarie 2007 Judecătoria Bârlad i-a condamnat pe inculpaţii G.I. şi G. Gh. la pedepse cu amenda pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 alin.2 Cod penal şi i-a achitat pe inculpaţii G.A. şi G.I. pentru aceeaşi infracţiune.

Prin decizia penală nr. 437/R din 7 septembrie 2007 s-a casat această sentinţă, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleeaşi instanţe, întrucât inculpaţilor le-a fost încălcat dreptul la apărare prin măsura de a „decade” din proba cu martori. De asemenea, prima instanţă a omis să se pronunţe cu privire la cererea de probe formulată de toţi cei 4 inculpaţi.

Tags: