Top

Art. 85 al 1 şi art. 86 al 2 OUG 195/2002

Sentinţa Penala Nr.143/13.05.2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătorie s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului D.V. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art 85 al 1 şi art. 86 al 2 din OUG 195/2002.

Inculpatul audiat în instanţă a recunoscut săvârşirea faptelor.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele

La data de 16.01.2010 în timp ce inculpatul D.V. conducea pe str. M. din Tg Neamţ autoturismul cu nr. de înmatriculare provizoriu NT XXXXX a fost oprit pentru control de către organele de poliţie.

Întrucât acesta nu avea nici un document asupra sa s-au efectuat verificări în baza de date a IPJ Neamţ constatându-se că inculpatul avea permisul de conducere reţinut la data de 10.10.2009 şi de asemenea s-a constatat că perioada de valabilitate a numerelor provizorii era expirată din 12.11.2009.

Situaţia de fapt astfel reţinută rezultă din procesul verbal de constatare a infracţiunii din 18.02.2010, adresa nr.140484 din 28.01.2010 emisă de IPJ şi adresa nr. 40162 din 25.01.2010 coroborate cu declaraţia inculpatului prin care recunoaşte săvârşirea faptelor.

În drept faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat prevăzută de art 85 al 1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art 74 lit”a” raportat la art 76 lit”d”cod penal şi de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată prevăzută de art 86 al 2 din OUG 195-2002 cu aplicarea art 74 lit”a” cod penal raportat la art 76 lit”e” cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art 71 cod penal.

Având în vedere conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea faptei, va reţine în favoarea sa circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit”a”cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările comiterii acestora, urmările produse, precum şi elementele care caracterizează persoana şi conduita inculpatului, instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei va putea fi atins faţă de inculpat prin aplicarea unei pedepse privative de libertate orientată sub minimul special ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 76 cod penal.

Având în vedere că inculpatul nu a mai fost anterior condamnat la o pedeapsă mai mare de 6 luni, pedeapsa ce urmează a fi aplicată de instanţă nu depăşeşte 2 ani, iar instanţa apreciază că scopul pedepsei, având în vedere persoana inculpatului poate fi atins şi fără executarea efectivă a pedepsei, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepse, potrivit art. 81 cod penal.

Va stabili termen de încercare alcătuit din perioada de 2 ani la care se va adăuga durata pedepsei ce urmează a fi aplicată prin prezenta sentinţă penală, potrivit art. 82 cod penal .

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor artr.83 cod penal.

Va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art 64 lit”a”teza II şi lit”b”cod penal pe durata pedepsei aplicate.

În temeiul art 71 al 5 cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Va lua act că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

În baza art. 191 cod procedură penală va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete: