Top

OUG 195-2002

SENTINŢA PENALĂ NR. 244

Şedinţa publică din 10 martie 2009

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă .. nr. … din …, înregistrat la …, sub nr. .., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului … pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 86 alin 1 şi 87 alin 1 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 33 lit a Cod penal.

S-a reţinut prin actul de sesizare al instanţei, în esenţă, că la data de 13.09.2008 inculpatul a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare … pe drumurile publice din localitatea .., deşi consumase băuturi alcoolice şi nu poseda permis de conducere.

În timpul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul care a recunoscut faptele.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În ziua de 13.09.2008 în jurul orelor 18,00, organele de poliţie din comuna … au oprit pentru verificări autoturismul cu nr. de înmatriculare … la volanul căruia se afla inculpatul care a declarat că nu posedă permis de conducere dar şi faptul că anterior a consumat băuturi alcoolice. Probele biologice recoltate la Serviciul de Ambulanţă … au evidenţiat faptul că inculpatul avea o alcoolemie de 1,80 gr ‰, respectiv 1,70‰.

Pentru a reţine această situaţie de fapt instanţa a avut în vedere procesul verbal de constatare, adresa nr. .. eliberată de I.., Serviciul Poliţiei Rutiere, buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 585-586/C din 24.09.2008 ( filele 6-11 din dosarul de urmărire penală), declaraţiile martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale şi declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului.

În drept, fapta inculpatului .. de a conduce un autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere şi având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 86 alin 1 şi art. 87 alin 1 din OUG 195/2002, texte de lege în baza cărora acesta urmează a fi condamnat.

La stabilirea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal şi anume: limitele de pedeapsă, gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Sub aspectul gradului de pericol social al faptei se impune a se preciza că în autoturismul condus de inculpat se mai aflau 2 copii în vârstă de 8 şi respectiv 7 ani, a căror viaţă a fost pusă în pericol de atitudinea inculpatului care pe lângă faptul că nu avea experienţa necesară conducerii unui autoturism , avea în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,80 gr ‰, respectiv 1,70‰.

Inculpatul … va fi condamnat la un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 şi la un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 din acelaşi act normativ, pedepse ce vor fi contopite în pedeapsa cea mai grea în conformitate cu dispoziţiile art. 33 lit. b – 34 lit. b Cod penal.

Instanţa va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.

Relativ la modalitatea de executare a pedepsei, apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului şi constatând că, în cauză, sunt îndeplinite toate cerinţele instituite de art. 81 Cod penal instanţa urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în conformitate cu disp. art. 82 C.p.

Potrivit dispoziţiilor art. 71 alin. 5 C.p. executarea pedepsei accesorii urmează a fi suspendată pe durata termenului de încercare.

Instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p. cu privire la condiţiile revocării suspendării executării pedepsei, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 191 Cod penal acesta urmează a fi obligat la plata sumei de 320 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, se va vira din fondul M.J.L.C. către B.A. …, pentru avocat ..

Etichete: