Top

INFRACŢIUNEA DE ULTRAJ SĂVÂRŞITĂ ÎN CONDIŢIILE ART. 239 AL 1 COD PENAL. DISCRIMINARE

Inculpatul I.O. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 43 din o3.02.2005 a Judecătoriei Roman, la pedeapsa de 3 luni închisoare cu privare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, prevăzută şi pedepsită de art. 239 al. 1 Cod penal.

S-a reţinut că la data de 23 mai 2004, inculpatul l-a insultat şi calomniat în biserica din Comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ pe primarul comunei, în localitatea sa oficială.

Tribunalul Neamţ prin decizia penală 2lo din l8.o5.2005 a admis apelul declarat de inculpat şi a schimbat modalitatea de executare a pedepsei, din privare de libertate, cu suspendarea executării pedepsei, potrivit art. 8l Cod penal.

Impotriva deciziei penale sus-menţionate a declarat recurs inculpatul, solicitând achitarea, deoarece nu se face vinovat de săvârşirea faptei ce i s-a reţinut în sarcină.

Curtea de Apel Bacău, prin decizia penală nr. 558/R/ din 22.09.2005 a admis recursul declarat de inculpat, a admis recursul declarat de inculpat, a casat hotărârile primei instanţe şi a instanţei de apel şi reţinând cauza spre rejudecare, iar în baza art. Ll pct. 2 lit. a, raportat la art. Lo lit. b, Cod pr. Penală, l-a achitat pe inculpatul O.I. pentru săvârşirea infracţiuniii de ultraj, prevăzută de art. 239 al. l Cod penal, deoarece fapta este dezincriminată.

S-a dispus, de asemenea, trimiterea dosarului la Judecătoria Roman, sub aspectul judecării inculpatului pentru săvârşirea infracţiuniunilor de insultă şi calomnie, prevăzute de art. 205 ţi art. 206 Cod penal.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea de Apel Bacău a constatat că prin Legea l6o din 2 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial Nr. 47o/2005, a fost abrogată infracţiunea de ultraj, prevăzută de art. 239 al. l Cod penal.

Urmare a dezincriminării infracţiunii de ultraj prevăzută de art. 239 al. l Cod penal, faptele de insultă şi calomnie, ce intră în conţinutul laturii obiective a infracţiunii de ultraj, au devenit infracţiuni de sine stătătoare (independente).

Pe cale de consecinţă, inculpatul a fost achitat pentru fapta de ultraj săvârşitâ în condiţiile art. 239 al. l Cod penal, în baza textelor de lege susmenţionate, iar pentru săvârşirea faptelor de insultă şi calomnie, cauza a fost trimisă spre rejudecare la Judecătoria Roman.

decizia penala 558/R/ din 22.09.2205

Etichete: