Top

Legea nr. 85/2006 – Autorizarea executarii silite a asociatilor cu raspundere nelimitata reglementata de art.126 din Legea privind procedura insolventei.

Domeniu asociat – Legea nr. 85/2006 – Autorizarea executarii silite a asociatilor cu raspundere nelimitata reglementata de art.126 din Legea privind procedura insolventei.

Dispozitiile art.126 din Legea privind procedura insolventei nu pot fi extinse si cu privire la cheltuielile aferente procedurii, întrucât art. 126 are în vedere exclusiv creantele înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creante, art.4 din lege sub aspectul cheltuielilor de procedura, stabileste un regim egal pentru toti debitorii supusi acestei legi, iar art. 149 din lege nu dispune ca dispozitiile acesteia se completeaza cu cele ale Legii nr. 31/1990.

Prin cererea formulata în cauza lichidatorul judiciar SC EC SRL a solicitat autorizarea executarii silite a asociatilor debitorului SC CC SNC – CD si CM

pâna la concurenta sumei de 6.442,6 RON reprezentând cheltuieli aferente procedurii ( retributie lichidator judiciar, deschidere cont, comisioane bancare etc). A invocat în drept art. 4 al.(l), art. 126 din Legea privind procedura insolventei si art. 85 din Legea nr. 31/1990.

Cererea lichidatorului judiciar este lipsita de temei de drept pentru cele ce urmeaza:

Debitorul SC CC SNC, societate aflata în faliment la cererea creditorului DGFP pentru creanta bugetara de 17399,67 RON, nu a avut în patrimoniul sau bunuri de lichidat sau drepturi patrimoniale de recuperat.

Pentru acest considerent prin Sentinta civila nr. 419/F din 20.05.2005 judecatorul sindic a obligat în solidar pe CD si CM – fosti asociati si administratori ai debitorului -, sa plateasca creditorului DGFP creanta bugetara în suma de 17.399,67 RON, a autorizat executarea silita si a dispus luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor personale ale acestora. Sentinta sus indicata a fost pusa în executare.

Art. 126 din Legea privind procedura insolventei, invocat de lichidatorul judiciar SC EC SRL nu poate constitui temei de drept pentru admiterea cererii în discutie întrucât articolul de lege sus-indicat obliga judecatorul sindic sa autorizeze executarea silita în conditiile legii, împotriva asociatilor cu raspundere nelimitata sau a membrilor grupului de interes economic exclusiv pentru acoperirea integrala a creantelor înscrise în tabelul definitiv de creante nu si pentru acoperirea cheltuielilor de procedura

Cererea lichidatorului judiciar nu este întemeiata nici în baza art.4 al.l din Legea privind procedura insolventei pentru cele ce urmeaza:

Potrivit art.4 din Legea nr. 85/2006, cheltuielile aferente procedurii se suporta în principal din averea debitorului si în subsidiar, în lipsa disponibilitatilor în contul debitorului, din fondul de lichidare.

Sub aspectul cheltuielilor de procedura art.4 din Legea nr. 85/2006 a creat un regim egal pentru toti debitorii supusi dispozitiilor ei.

In speta, în contul debitorului nu au existat niciodata disponibilitati si în consecinta cheltuielile aferente procedurii se suporta, potrivit art.4 al.(4) din lege, din fondul de lichidare.

Cererea lichidatorului judiciar nu este admisibila nici în temeiul art. 85 din Legea nr. 31/1990, rep. deoarece atâta timp cât art. 149 din Legea 85/1996 nu dispune ca dispozitiile acesteia se completeaza si cu cele ale Legii nr. 31/1990 a admite cererea ar însemna a adauga la lege ceea ce este inadmisibil.

Etichete: