Top

Contestaţie la executare. Suspendare în baza art. 36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.

Potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, de la data deschiderii procedurii, se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau a bunurilor sale.

Prin încheierea din 27 martie 2008, pronuntata de Judecatoria Slobozia în dos. nr.811/312/2008, având ca obiect contestatie la executare formulata de reclamanta SC „B.C.” s-a dispus suspendarea solutionarii cererii de chemare în judecata urmare a faptului ca debitoarea se afla în faliment.

Impotriva acestei solutii a declarat recurs debitoarea „B.C.”, prin administrator judiciar, invocând gresita aplicare a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Recursul a fost întemeiat si admis pe urmatoarele considerente :

In situatia în care o societate comerciala este supusa concomitant atât procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006 cât si executarii silite de drept comun, în temeiul art. 36 din legea insolventei instanta va admite cererea si va dispune suspendarea executarii începuta de B.E.J.”B.C.”.

S-a retinut gresita interpretare a art. 36 din legea insolventei de catre instanta de fond, interpretare care ar fi permis ca reclamanta creditoare, prin continuarea executarii, sa-si valorifice creanta în dauna altor creditori, cu încalcarea dispozitiilor art. 123 din lege.

Etichete: