Top

Cerere reactualizare creanţă după deschiderea procedurii.

Potrivit dispozitiilor art.41 din Legea 85/2006 nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii cu exceptia creantelor garantate.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Sentinta comerciala nr.731/F din 14.10.2008.

Prin cererea formulata la 12.06.2007 fostul administrator al debitoarei a formulat contestatie la tabelul definitiv al creantelor si a solicitat radierea creantelor apartinând creditorilor S M. M , S L si G C.

În motivarea contestatiei a aratat ca din raportul de expertiza contabila întocmit în cauza a rezultat faptul ca societatea debitoare nu datoreaza valori banesti acestora iar sumele cu care s-au înscris la masa credala nu reprezinta creante certe , lichide si exigibile.

S. N. M. si S. L. au formulat întâmpinare prin care au solicita respingerea contestatiei. Au aratat acestia ca au depus la dosarul cauzei documente din care rezulta caracterul cert , lichid si exigibil al creantei lor în suma de 64.568,11 lei. Astfel ei au garantat un credit acordat debitoarei si deoarece acesta nu a fost restituit ei au fost somati sa achite suma de 64.568 lei. Acest debit a fost achitat integral de ei la data de 07.11.2005 conform extraselor de cont emise de Banca Comerciala Carpatica.

Analizând contestatia instanta a retinut în primul rând faptul ca în tabelul creditorilor nu au fost trecute creantele solicitate de fostii asociati ai societatii debitoare – numitii S. M. M. si G. C. Cererile acestora de înscriere a creantei nu au fost admise lichidatorul judiciar iar împotriva acestei masuri nu a fost formulata contestatie. Doar numita S. L. a fost înscrisa în tabelul creditorilor astfel ca instanta se va pronunta numai cu privire la creanta acesteia. Din raportul de expertiza contabila întocmita în cauza de expert Z. N. rezulta faptul ca S. L. nu are împotriva debitoarei o creanta certa , lichida si exigibila. Aceste concluzii ale expertului contabil nu au fost contestate de catre numita S.L.

În consecinta instanta a retinut ca este întemeiata contestatia în ce prieste aceasta creanta si urmeaza a o admite si a dispune radierea creditoarei S. L. din tabelul definitiv al creantelor.

La data de 13.05.2008 creditoarea S.C. „D G ” S.R.L. Piatra-Neamt a formulat cerere de actualizare a creantei. Analizând cererea instanta a retinut ca prin sentinta civila nr.37/F/22.01.2008 a fost respinsa cererea aceluiasi creditor de actualizare a creantei, în temeiul dispozitiilor art.41 alin.1 din Legea 85/2006. În consecinta instanta a retinut ca în cauza exista autoritate de lucru judecat si urmeaza ca pentru acest considerent a respins cererea de actualizare a creantei formulate de creditoarea S.C. „D. G.” S.R.L. Piatra-Neamt.

În cauza a fost formulata o cerere de reactualizare a creantei si de catre creditorul Consiliul Local al municipiului Piatra-Neamt – Directia Taxe si Impozite la care a fost atasat titlul executoriu nr.3514/E/14.05.2008.

Analizând cererea instanta a retinut ca acest creditor a fost înscris în tabelul definitiv cu o creanta în cuantum de 19.260 lei. Potrivit dispozitiilor art.41 din Legea 85/2006 nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii cu exceptia creantelor garantate. Astfel cerea de reactualizare a creantei înscrise în tabelul definitiv este nefondata.

Însa chiar daca unei creante nascute anterior procedurii nu i se pot calcula accesorii pot fi admise creantele nascute în cursul procedurii iar potrivit dispozitiilor art.108 alin.3 din Legea 85/2006 sunt supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, nascute dupa data deschiderii procedurii. Deoarece din titlul executoriu depus la dosar rezulta ca în fapt nu este vorba despre o reactualizare a creantei initiale ci despre creante nascute în cursul procedurii ce constau în impozite si taxe aferente imobilului ce a apartinut debitoarei urmeaza ca lichidatorul judiciar sa verifice aceasta creanta raportat la momentul la care imobilul a iesit din patrimoniul debitoarei.

Etichete: