Top

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului. Casare cu trimitere la instanţa de fond. Termenul de 20 de zile, la care se referă art. 2781 alin. 2 Cod procedură penală, nu este unul procedural, astfel cum este definit de art. 185 Cod procedură penală

Plângere împotriva rezolutiei procurorului. Domenii asociate:

Interpretare gresita a dispozitiilor art. 2781 Plângere împotriva

alin. 2 Cod procedura penala. rezolutiei procurorului

Casare cu trimitere la instanta de fond.

Termenul de 20 de zile, la care se refera

art. 2781 alin. 2 Cod procedura penala,

nu este unul procedural, astfel cum este

definit de art. 185 Cod procedura penala si,

ca atare, nu opereaza tardivitatea, cu consecinta

judecarii pe fond a plângerii.

Decizia penala nr. 458/R/21.11.2008

Prin sentinta penala nr. 107 din 18.06.2008, Judecatoria Bicaz, în temeiul art. 2781 pct.8 lit. a Cod procedura penala, a respins, ca tardiv formulata, plângerea petentelor împotriva rezolutiei procurorului de neîncepere a urmaririi penale din 04.04.2007 în dosarul nr. 76/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Bicaz.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut ca petentele, în temeiul art. 2781 Cod procedura penala, au formulat plângere împotriva solutiei procurorului dispusa în dosarul nr. 76/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Bicaz, fata de faptuitoarea cercetata sub aspectul savârsirii infractiunii de tulburare de posesie, prevazuta si pedepsita de art. 220 alin.1 Cod penal.

Prima instanta a constatat ca plângerea petentelor a fost formulata cu încalcarea dispozitiilor art. 2781 Cod procedura penala, care prevede ca „…persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate, pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii competenta sa judece cauza în prima instanta…”. Astfel, se retine ca plângerea petentelor a fost formulata si înregistrata la instanta de judecata, conform datei certe a înregistrarii, la data de 18.02.2008, dupa ce, la data de 24.01.2008, conform datei certe a postei si a xerocopiei plicului de corespondenta anexate de petente plângerii (fila 7) li s-a comunicat rezolutia nr. 947/II-2/2007 din 14.12.2007 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt, privind respingerea ca neîntemeiata a plângerii formulata de aceleasi petente împotriva solutiei procurorului din dosarul nr.76/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Bicaz.

Împotriva acestei hotarâri au declarat recurs petentele.

Prin decizia penala nr. 458/R/21.11.2008, a Tribunalului Neamt, recursul a fost admis, pentru urmatoarele considerente:

Petentele au formulat plângere împotriva rezolutiei nr. 76/P/2007 din 4.04.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Bicaz. Anterior, au atacat aceasta rezolutie la primul procuror, conform dispozitiilor art. 278 Cod procedura penala. Plângerea a fost solutionata prin rezolutia nr. 947/II-2/2007 din 14.12.2007, care a fost comunicata petentelor la data de 24.01.2008 (fila 7 dosar fond). Petentele s-au adresat cu plângere instantei, la data de 14.02.2008 (fila 8 dosar fond), în termenul de 20 zile prevazut în art. 2781 Cod procedura penala. Data introducerii plângerii la instanta trebuie socotita data postei de pe plicul de corespondenta si nu data înregistrarii plângerii la registratura.

Fata ce cele ce preced, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedura penala, Tribunalul a admis recursul si a trimis cauza pentru rejudecare la Judecatoria Bicaz.

Etichete: