Top

Plângere împotriva rezolutiei procurorului.

Plângere împotriva rezolutiei procurorului. Domeniu asociat

Exceptia de tardivitate. Exceptii.

Sentinta penala nr. 40/P/26.02.2009

Prin sentinta penala nr. 40/P/26.02.2009, în baza art. 2781 alin. 8 lit. a Cod procedura penala, a fost respinsa, ca tardiva, plângerea formulata de petentul B. G. împotriva rezolutiei nr. 557/P/2006 din 7.11.2006 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut urmatoarele: .

Cu adresa nr. 713/II-2/2008 din 19.12.2008, Parchetul de pe lânga Tribunalul Neamt a înaintat spre solutionare plângerea petentului B. G. împotriva rezolutiei nr. 557/P/2006 din 7.11.2006 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt. Plângerea a fost înregistrata sub nr. 4/103/2009 din 5.01.2009.

Analizând plângerea formulata, tribunalul a constatat ca este tardiv introdusa, pentru considerentele ce urmeaza a fi expuse în continuare.

Prin rezolutia nr. 557/P/2006 din 7.11.2006 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt, s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitei L. D., pentru savârsirea infractiunii de luare de mita prevazuta de art. 254 Cod penal.

Prin rezolutia nr. 51/II-2/2007 din 9.02.2007, plângerea formulata de petent în baza dispozitiilor art. 275-278 Cod procedura penala, a fost respinsa ca neîntemeiata. Aceasta rezolutie a fost comunicata petentului la data de 13.02.2007.

Potrivit dispozitiilor art. 2781 alin. 1 Cod procedura penala, dupa respingerea plângerii facuta conform art. 275-278, se poate face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277-278, la judecator, iar potrivit dispozitiilor art. 2781 alin. 2 Cod procedura penala, în cazul în care procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prevazut în art. 277, termenul prevazut în alin. 1 curge de la data expirarii termenului initial de 20 de zile. Aceste dispozitii legale consacra liberul acces la instanta al oricarei persoane ce se considera vatamata în drepturile sale de o solutie de netrimitere în judecata adoptata de procuror. Exercitarea acestui drept este, însa, conditionata de respectarea unui termen.

Din actele dosarului, rezulta ca solutia procurorului ierarhic superior i-a fost comunicata petentului la data de 13.02.2007 , iar acesta a introdus plângerea la instanta la data de 3.12.2008, îndreptând-o în mod gresit la Judecatoria Târgu Neamt, cu mult peste termenul legal de 20 de zile.

Potrivit dispozitiilor art. 185 Cod procedura penala, când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitiul dreptului si nulitatea actului facut peste termen.

Tags: