Top

Plângerea împotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere în judecata. Termen de introducere la instanta de judecata.

Sentinta penala nr.122/P/11.06.2009

Prin plângerea înregistrata la aceasta instanta sub nr.3/103/2009, petenta a solicitat desfiintarea rezolutiei a Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt.

În motivare, petenta a aratat ca împotriva ordonantei a Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt a formulat plângere la prim procurorul aceluiasi parchet, ce a fost solutionata cu depasirea termenului de 20 zile, prevazut de art.277 Cod procedura penala.

Examinând plângerea formulata de petenta, instanta constata tardivitatea acesteia pentru considerentele ce urmeaza a fi expuse.

Potrivit art.278/1 Cod procedura penala, dupa respingerea plângerii facute conform art.275-278 Cod procedura penala, împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, se poate face plângere în termen de 20 zile de la data comunicarii, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni potrivit legii, competenta sa judece cauza în prima instanta.

În aliniatul 2 al art.278/1 Cod procedura penala, se prevede ca în cazul în care prim procurorul parchetului nu a solutionat plângerea în termenul prevazut de art.277, termenul curge de la data expirarii termenului initial de 20 de zile.

Având în vedere ca petenta a formulat plângere la prim-procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt la data de 29.07.2008, iar rezolutia a fost data la 04.09.2008, cu depasirea termenului prevazut de art.277 Cod procedura penala, plângerea este tardiva.

Petenta avea obligatia în aceasta situatie sa se adreseze instantei de judecata în conditiile prev.de art.278/1 alin.2 Cod pr.penala, respectiv în termen de 20 zile, termen ce curge de la data expirarii termenului initial prevazut de art.277 Cod procedura penala.

Prin decizia nr.15/06.04.2009, pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie, s-a stabilit ca termenele prevazute de art.278/1 al.2 Cod procedura penala, sunt termene de decadere si prin urmare, în speta, plângerea a fost tardiv formulata.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.278 alin.8 lit.a Cod procedura penala, s-au mentinut solutiile atacate si s-a respins ca tardiva plângerea petentei.

Etichete: