Top

Cerere de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani. Lipsa calităţii procesuale pasive. Nu s-a făcut dovada că moştenirea lăsată de înstrăinătorii imobilului a fost declarată vacantă şi culeasă, ca atare, de către stat.

Reclamantii I.G. si I.F. au solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu pârâtul Statul român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi si Orasul T. reprezentat prin Primar si Consiliul Local al Orasului T. să se constate dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren […] situat in T., […], ca urmare a intervenirii prescripţiei achizitive de lungă durată.

În motivarea acţiunii reclamantii au arătat că la data de … 1980 au incheiat un contract de vanzare cumparare cu numitii C.M. si C.A. ( in prezent decedati fara a avea mostenitori) prin care le-a fost transmis dreptul de proprietate asupra unui imobil – casa de locuit […] precum si asupra terenului aferent. Au mai aratat reclamantii ca au achitat pretul la data autentificarii contractului imobilul achizitionat in 1980 suferind reparatii capitale , pentru executarea acestor lucrari fiind eliberate certificat de urbanism nr ../ 1994, autorizatie de construire nr ../ 1994. […] Reclamantii au precizat ca de la momentul incheierii contractului de vanzare cumparare au intrat in folosinta imobilelor avand convingerea ca o fac in calitate de titulari ai dreptului de proprietate si de asemenea avand convingerea ca au cumparat imobilele de la adevaratii proprietari respectiv C.M. şi C.A., fara a cunoaste ca terenul a trecut in proprietatea statului[…] ca nu au fost tulburati in nici un fel in exercitarea dreptului de proprietate , posesia fiind utila si fiind exercitata in termenul prevazut de lege.

În drept au fost invocate prevederile art. 1890- 1899 C.civ.

Statul român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

La termenul de judecată din data de 9 09 2008 instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Orasul T. reprezentat prin Primar si Consiliul Local al Orasului T. .

Analizând excepţia lipsei calitatii procesuale pasive invocată prin intampinare de Statul român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi si din oficiu privind pe paratul Orasul T. reprezentat prin Primar si Consiliul Local al Orasului T. se constată că este întemeiată pentru următoarele considerente :

[…]

Uzucapiunea ca mod de dobandire a dreptului de proprietate asupra unui imobil este o sanctiune indreptata impotriva vechiului proprietar care dand dovada de lipsa de diligenta a lasat vreme indelungata bunul său in mana altei persoane.

Prin urmare actiunea avand un asemenea temei trebuie indreptata impotriva vechiului proprietar care are calitate procesuala pasiva in cauza.

Reclamantul fiind cel care porneste actiunea trebuie sa justifice si calitatea procesuala pasiva a celui pe care il cheama in judecata adica sa faca dovada identitatii intre persoana paratului si in cazul de fata, proprietarul imobilului cu privire la care se solicita constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

Pentru ca paratii Statul român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, si Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi si Orasul T. reprezentat prin Primar si Consiliul Local al Orasului T. sa aiba calitate procesuala pasiva in prezenta cauza reclamantii ar fi trebuit sa faca dovada ca imobilul in discutie este in proprietatea statului sau in proprietatea unitatii administrativ teritoriale adica ar fi trebuit sa faca dovada ca numitii C.M. şi C.A. care sunt adevaratii proprietari al terenului au decedat fara a lasa mostenitori iar succesiunea declarata vacanta a fost acceptata de catre Statul Roman si imobilul a trecut in proprietatea statului sau a unitatii administrativ teritoriale dovada care nu a fost facuta de catre reclamanti.

Deoarece nu s-a facut dovada ca paratul Statul român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sau Orasul T. reprezentat prin Primar si Consiliul Local al Orasului T. este proprietarul imobilului cu privire la care se solicita constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune neexistand identitate intre acesti parati si proprietarul imobilului instanta retine ca acesti parati nu au calitate procesuala pasiva in prezenta cauza si va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si in consecinta va respinge actiune in contradictoriu cu acesti parati ca fiind formulata impotriva unor parati fara calitate procesuala pasiva.

Etichete: