Top

MASURA EDUCATIVA A LIBERTATII SUPRAVEGHEATE. CRITERII.OBLIGATII IMPUSE CONDAMNATULUI MINOR

Prin sentinta penala nr.3148/20.10.2008 a Judecatoriei Iasi, instanta în baza disp. art. 100 – 101 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la disp.art.103 Cod penal a aplicat inculpatului OM-I masura educativa a libertatii supravegheate pe timp de 1 (un) an pentru savârsirea infractiunii de „ furt calificat” prev. si ped. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin.1 lit. a Cod penal cu aplicarea disp. art. 99 si urm. Cod penal, incredintand supravegherea inculpatului Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Iasi.

Pentru a pronunta aceasta sentinta in ceea ce priveste tratamentul sanctionator aplicat inculpatului minor OM-I, tinând cont de criteriile stabilite de disp. art. 100 Cod penal si având în vedere gradul concret de pericol social al faptelor savârsite, dezvoltarea intelectuala si morala a inculpatului, conditiile în care a crescut si în care a trait, factorii care au influentat adoptarea de catre acesta a unei conduite infractionale, perspectivele de reintegrare sociala pe care le prezinta (aspecte relevate în cuprinsul de rapoartelor de expertiza medico-legala psihiatrica întocmite de catre Institutul de Medicina legala Iasi si în cuprinsul de referatelor de evaluare întocmite de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Iasi), vârsta pe care minorul o are în prezent, comportamentul acestuia înainte de comiterea faptelor, antecedenta penala (inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale), instanta deci, functie de toate acestea, apreciind ca pentru reeducarea acestui inculpat nu este necesara aplicarea unei pedepse, a hotarât sa aplice masura educativa a libertatii supravegheate pe timp de 1(un) an prevazuta de disp. art. 101 lit. b si art. 103 Cod penal.

În baza disp.art.103 alin.1 Cod penal, instanta a încredintat supravegherea inculpatului Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Iasi, institutie careia, conform disp. art. 103 alin. 2 Cod penal, i-a pus în vedere obligatia de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptarii sale, precum si obligatia de a înstiinta instanta de îndata, daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra sa, are purtari rele ori a savârsit din nou a fapta prevazuta de legea penala.

În baza disp.art.103 alin. 3 Cod penal, instanta a impus inculpatului OM-I respectarea urmatoarelor obligatii:

a) – sa nu intre în legatura cu inculpatii GV si PS–C;

b)- sa nu frecventeze baruri, discoteci, sali de jocuri mecanice si de internet si alte asemenea locatii.

Totodata, instanta a atras atentia inculpatului asupra disp. art. 103 alin. 4 si alin. 6 Cod penal privind consecintele comportarii sale.

Etichete: