Top

Cerere de rejudecare a unei cauze penale intemeiata pe dispozitiile art. 522 ind. 1 din Codul de procedura penala. Inadmisibilitatea cererii in cazul in care nu sunt indeplinite, cumulativ, cele doua condiţii inscrise in art. 522 ind. 1alin. 1

Cerere de rejudecare a unei cauze penale intemeiata pe dispozitiile art. 522 ind. 1 din Codul de procedura penala. Inadmisibilitatea cererii in cazul in care nu sunt indeplinite, cumulativ, cele doua condiţii inscrise in art. 522 ind. 1 alin. 1 Cod procedura penala.

Prin sentinta penala nr. 77 din 11.02.2008 pronuntata in dosarul nr. 8616./99/2008, Tribunalului Iasi a dispus respingerea, ca inadmisibila in principiu, a cererii formulata de condamnatul C.L. privind rejudecarea cauzei penale ce a format obiectul dosarului nr. 5540/1995 al Tribunalului Iasi, solutionat prin sentinta penala nr. 101/25.06.1996, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 904/07.03.2000 a Curtii Supreme de Justitie.
Prin aceeasi sentinta s-a dispus respingerea cererii condamnatului privind suspendarea executarii sentintei penale nr. 101 din 25.06.1996 a Tribunalului Iasi.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, tribunalui a retinut, in esenta, urmatoarele :
Din analiza textului art. 522 ind. 1 din Codul de procedura penala rezulta ca procedura rejudecarii in caz de extradare presupune parcurgerea a doua etape distincte, si anume :
– o prima etapa in care se verifica daca cererea de rejudecare este admisibila in principiu, adica daca sunt indeplinite cele doua conditii inscrise la aliniatul 1 a art. 522 ind. 1 Cod procedura penala – persoana sa fi fost judecata si condamnata in lipsa; sa fi fost formulata o cerere de extradare cu privire la respectivul condamnat.
– o a doua etapa (a carei parcurgere este conditionata de indeplinirea celor doua conditii sus aratate) care presupune o noua judecata a cauzei potrivit regulilor de procedura privind judecata in prima instanta.
In cauza dedusa judecatii, din analiza actelor si lucrarilor dosarului, s-a constatat ca, in ceea ce priveste prima conditie inscrisa in art. 522 ind. 1 alin. 1 Cod pr. pen., aceasta este indeplinita. Astfel, in urma verificarii actelor si lucrarilor dosarului nr. 5540/1995 al Tribunalului Iasi, dosar la care erau atasate si dosarele instantelor de apel si recurs, s-a constatat ca petentul condamnat C.L. nu a fost prezent in fata niciuneia dintre cele trei instante – prima instanta, instanta de apel si instanta de recurs – care l-au judecat si condamnat.
Cu privire la cea de a doua conditie prevazuta de art. 522 ind. 1 alin. 1 Cod pr. pen., aceea de a fi fost solicitata extradarea persoanei condamnata in lipsa, instanta a constata ca această cerinţă nu era indeplinita in speta. Din inscrisurile comunicate de Ministerul Justitiei – Directia de Drept International si Tratate Serviciul Cooperare Judiciara Internationala in materie penala, M.I.R.A. – Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala – Biroul National Interpol, rezulta, fara echivoc, ca dupa emiterea mandatului de executarea a pedepsei inchisorii, autoritatile judiciare romane nu au formulat nicio cerere de extradare cu privire la condamnatul C.L. Rezulta din actele existente la dosar ca, dupa ce i-a fost refuzat statutul de refugiat de catre autoritatile statului canadian, condamnatul C.L. nu a parasit teritoriul acestui stat, motiv pentru care autoritatile canadiene l-au expulzat; la data de 08.01.2001 condamnatul C.L. a ajuns pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti.
Nefiind indeplinita una dintre cele doua conditii cumulative necesare pentru admisibilitatea cererii de rejudecare intemeiata in baza art. 522 ind. 1 din Codul de procedura penala, instanta a respins cererea condamnatului C.L., fara a „pasi” la etapa a doua, aceea a judecarii, din nou, a cauzei potrivit regulilor de procedura care reglementeaza judecata in prima instanta.

Etichete: