Top

Contestatie la executare – incidenta art. 461 alin.(1) lit. c) din Codul de procedura penala

Prin sentinta penala nr. 348 din data de 29.01.2009, instanta a hotarât, in baza dispozitiilor art. 460 din Codul de procedura penala si art. 461 alin.(1) lit. c) si alin.(2) din Codul de procedura penala, rap. la art. 460 alin.(1) din Codul de procedura penala, admiterea contestatiei la executare formulata de catre Biroul de Executari Penale din cadrul Judecatoriei Iasi, prin judecatorul delegat, împotriva sentintei penale nr. 3679 din data de 13.12.2007 a Judecatoriei Iasi, privind pe condamnatul C.D., sens in care a dispus anularea formelor de executare a pedepsei închisorii emise in baza sentintei penale sus-mentionate.

A retinut instanta ca a fost investita cu sesizarea formulata de catre Biroul de Executari Penale din cadrul Judecatoriei Iasi, prin judecatorul delegat, care – in temeiul dispozitiilor art. 461 alin.(1) lit. a) din Codul de procedura penala – a formulat contestatia la executare privind pe condamnatul C.D. împotriva sentintei penale nr. 3679 din data de 13.12.2007 a Judecatoriei Iasi, solicitând retragerea formelor de executare emise in baza sentintei penale sus-aratate, motivându-se ca Judecatoria Iasi a emis pe numele condamnatului C.D. mandatul de executare a pedepsei închisorii in baza unei sentinte penale nedefinitive.

In fapt, s-a aratat ca prin sentinta penala nr. 3679 din data de 13.12.2007 a Judecatoriei Iasi, ramasa definitiva prin neapelare la data de 24.03.2005, s-a dispus condamnarea inculpatului C.D. la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare, cu executare in regim de detentie; la data de 25.03.2008, s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 4674/2007, aratându-se totodata prin contestatia la executare formulata ca nu a fost confirmata încarcerarea condamnatului, acesta fiind dat in urmarire internationala.

La data de 04.12.2008, prin decizia penala nr. 510 din data de 04.12.2008, ramasa definitiva prin nerecurare, Tribunalul Iasi a admis apelurile formulate de inculpatii S.F., B.O., D.V.D. si T.O.C. împotriva sentintei penale sus-mentionate, pe care a desfiintat-o integral, dispunându-se prin aceeasi decizie penala trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

Fata de aceste aspecte, s-a apreciat prin contestatia la executare formulata de catre judecatorul delegat din cadrul Biroului de Executari Penale al Judecatoriei Iasi ca la data de 25.03.2008 a fost pusa in executare o hotarâre care nu era definitiva, sens in care – in temeiul dispozitiilor art. 461 alin.(1) lit. a) din Codul de procedura penala – s-a solicitat admiterea contestatiei la executare formulata împotriva executarii sentintei penale nr. 3679 din data de 13.12.2007 a Judecatoriei Iasi si retragerea formelor de executare emise in baza sentintei penale nedefinitive.

*

Fata de toate datele cauzei, instanta a retinut ca la momentul judecatii contestatiei la executare sentinta penala de condamnare (si) a inculpatului C.D., alaturi de ceilalti inculpati care au declarat apel, nu mai este în fiinta, data fiind solutia instantei de apel care a decis desfiintarea integrala a hotarârii judecatoresti de condamnare si trimiterea cauzei spre rejudecare, aspecte in raport de care contestatia la executare formulata este întemeiata, insa motivele de fapt retinute nu se circumscriu cazului prevazut de dispozitiile art. 461 alin.(1) lit. a) din Codul de procedura penala, ci cazului prevazut de dispozitiile art. 461 alin.(1) lit. c) din Codul de procedura penala, in varianta privind intervenirea unei împiedicari la executare, având in vedere ca la data când a fost emis mandatul de executare nr. 4674/2007 pe numele condamnatului C.D., in baza sentintei penale nr. nr. 3679 din data de 13.12.2007 a Judecatoriei Iasi, hotarârea judecatoreasca respectiva era definitiva pentru inculpatul C.D., insa ulterior, in urma judecarii apelului declarat de coinculpatii din cauza, s-a decis desfiintarea integrala a sentintei penale sus-mentionate; or, o atare situatie reprezinta o împiedicare la executare, in sensul dispozitiilor art. 461 alin.(1) lit. c) din Codul de procedura penala.

Fata de aceste aspecte, instanta a decis – în baza dispozitiilor art. 460 din Codul de procedura penala si art. 461 alin.(1) lit. c) si alin.(2) din Codul de procedura penala, rap. la art. 460 alin.(1) din Codul de procedura penala – admiterea contestatiei la executare formulata de catre Biroul de Executari Penale din cadrul Judecatoriei Iasi, prin judecatorul delegat, împotriva sentintei penale nr. 3679 din data de 13.12.2007 a Judecatoriei Iasi, privind pe condamnatul C.D., sens in care a dispus anularea formelor de executare a pedepsei închisorii emise in baza sentintei penale de condamnare sus-referite.

Etichete: