Top

Tardivitate recurs. Data de la care curge termenul de 15 zile pentru declararea caii de atac

Prin decizia comerciala nr. 178/COM/04.06.2009 pronuntata de Tribunalului Iasi. Sectia Comerciala a fost admisa exceptia tardivitatii recursului si a fost respins recursul declarat de recurenta S.C A SA PODU ILOAIEI prin lichidator SC CPLI împotriva sentintei civile nr. 9875/19.09.2008 pronuntata de Judecatoria Iasi, ca tardiv formulat.
Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Iasi a retinut urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. 9875/19.09.2008 pronuntata de Judecatoria Iasi în dosarul nr. 3902/245/2008 a fost respinsa contestatia în anulare formulata de contestatoarea S.C A SA PODU ILOAIEI prin lichidator SC CPLI în contradictoriu cu intimatul IF, contestatie în anulare îndreptata împotriva sentintei civile nr. 15057/18.12.2007 a Judecatoriei Iasi.
Potrivit dovezii de comunicare aflata la f. 153 din dosarul de fond sentinta recurata a fost comunicata recurentei, prin lichidator, la data de 03.11.2008, data de la care a început sa curga termenul de 15 zile pentru declararea caii de atac a recursului, termen instituit imperativ de art. 301 C. proc. civ.
Împrejurarea ca ulterior acestei date recurenta din prezenta cauza a formulat mai multe cereri de comunicare a hotarârii adresate Judecatoriei Iasi nu poate constitui o proba a necomunicarii sentintei, dovada comunicarii putându-se face, potrivit normelor de procedura civila, doar cu înscrisul intitulat „dovada de primire si procesul-verbal de primire” a actelor procedurale, înscris existent la dosarul cauzei.
Având în vedere ca la dosarul de fond exista dovada comunicarii sentintei catre ambele parti, ca recurenta nu a formulat, cu aratarea de motive mai presus de vointa ei, potrivit art. 103 alin. 1 C. proc. civ., vreo cerere de repunere în termenul de recurs, ca recursul a fost declarat la 02.04.2009, cu depasirea termenului peremptoriu de 15 zile, tribunalul, în baza dispozitiilor art. 137 alin. 1 raportat la art. 301 si art. 312 C. proc. civ., a admis exceptia tardivitatii recursului si, în consecinta, l-a respins ca tardiv.

Etichete: