Top

Daune cominatorii. Neretroactivitatea recursului in interesul legii in materie civila

Prin sentinta civila nr. 11670/22.10.2008 a Judecatoriei Iasi, instanta a respins ca neintemeiata contestatia la contestatoarea S.V in contradictoriu cu intimata R.M.G.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. X, pronuntata de Judecatoria Iasi, contestatoarea a fost obligata la remedirea unor stricaciuni sub sanctiunea unor daune cominatorii de 200 000 lei (ROL) pe fiecare zi de intarziere, sentinta care a ramas definitiva si irevocabila la data de 30.11.2005, prin respingerea recursului formulat de contestatoare . Totodata instanta a mai retinut ca in baza acestui titlu executoriu, intimata R.M.G. s-a adresat executorului judecatoresc solicitand executare silita a acestuia, iar BEJ Y.C. a dispus infiintarea popririi asupra veniturilor realizate de contestatoare.

In ceea ce priveste Decizia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectiile Unite, in cadrul recursului in interesul legii, prin care statueaza ca daunele cominatorii pentru a putea fi puse in executare trebuie in prealabil transformate in daune compensatorii printr-o hotarare a unei instante de fond, instanta a constatat ca aceasta a fost pronuntata la data de 12.12.2005 si publicata in Monitorul Oficial la data de 13.03.2006, ulterior ramanerii irevocabile a sentintei civile care a fost pusa in executare, iar dispoz. art. 329 alin. 3 c.p.civ. „ solutiile se pronunta numai in interesul legii, nu au efect asupra hotararilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele procese . Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanta .”

Or, in cauza de fata, instanta a constatat ca hotararea judecatoreasca era deja irevocabila la data pronuntarii deciziei din recursul in interesul legii, decizie care nu are un efect retroactiv, ci se aplica numai pentru viitor .

Etichete: