Top

Acţiune în anulare. Procedura prealabilă. Aprecierea îndeplinirii condiţiilor cerute pentru sesizarea instanţei.

Tribunalul Iaşi a respins, prin sentinţa din 28 octombrie 2003, acţiunea în anulare promovată de reclamantă în contradictor cu pârâta Primăria Municipiului Iaşi, pe motiv că aceasta nu a urmat procedura consacrată de art. 5 din Legea 29/1990, prealabilă sesizării instanţei. Împotriva acestei sentinţe a introdus recurs reclamanta, care susţine că în mod eronat prima instanţă a reţinut că nu a parcurs procedura prealabilă necesară sesizării instanţei de contencios administrativ, dovadă în acest sens fiind mai multe petiţii pe care le-a adresat pârâtei, fără ca aceasta să producă vreun rezultat.
Recursul reclamantei se vădeşte a fi fondat. În acest sens, se reţine că actul administrativ contestat – autorizaţie de construire – a fost eliberat unei terţe persoane şi nu reclamantului, că acesta a luat cunoştinţă de existenţa lui în urma sesizărilor adresate autorităţilor administrative emitente, vizând nereguli comise de beneficiarul autorizaţiei pe parcursul realizării construcţiei şi că însăşi Primăria Iaşi, prin adresa trimisă mandatarului reclamantei îi comunică că: „urmare reclamaţiei dvs. vizând anularea autorizaţiei de construire, vă recomandăm să vă adresaţi instanţei de contencios – administrativ”.
Ca atare, în condiţiile existenţei unei corespondenţe adresată de organul administrativ pârât chiar petiţionarei – reclamante, privitor la actul administrativ contestat, anterior promovării acţiunii în contencios administrativ, nu exista temei pentru a se reţine excepţia prematurităţii promovării acţiunii, fapt pentru care recursul urmează a fi admis, cauza urmează a fi trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe care va verifica respectarea termenului prevăzut de art. 5 din legea nr. 29/1990 pentru introducerea acţiunii la instanţă.
Decizia nr. 524/R din 25 octombrie 2004.

Etichete: