Top

Obligaţia de întreţinere.

În cazul în care părintele îndreptăţit să solicite pensie de întreţinere pentru copilul minor a cerut stabilirea obligaţiei prin acţiunea de divorţ, pensia se acordă de la data introducerii acţiunii şi nu de la data pronunţării. Excepţia o constituie situaţia în care, pe durata judecării acţiunii de divorţ obligaţia de întreţinere este stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau dacă cel ce o datorează a îndeplinit-o de bună voie.

Decizia civilă nr. 244/12.03.2004

Tags: