Top

Pensie de întreţinere. Cuantum. Cauze de exonerare

Codul familiei, art. 42, art. 94

Instanţa de judecată, odată cu pronunţarea divorţului, va stabili contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere şi educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. Cuantumul pensiei de întreţinere se raportează la veniturile realizate de părinţi, nivelul scăzut al acestora nu poate constitui o cauză de exonerare a debitorului de executarea obligaţiei. Plata pensiei de întreţinere în folosul minorului îşi are temeiul în lege, părinţii pot conveni asupra cuantumului şi modalităţii de executare, în limitele legii, fără a aduce atingere interesului superior al copilului, convenţia fiind supusă controlului instanţei de judecată.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 48 din 4 februarie 2011

Etichete: