Top

Pensia de întreţinere. Data de la care se acordă.

Potrivit art. 94 din Codul familiei, pensia de întreţinere se acordă în raport de nevoia celui ce o pretinde şi de mijloacele celui ce urmează a o plăti. Pensia de întreţinere se acordă în principiu de la data cererii de chemare în judecată, care marchează starea de nevoie a celui care o cere, stabilirea unei alte date fiind condiţionată de aprecierea probelor administrate în litigiul dedus judecăţii.

Prin sentinţa civilă nr. 2626 din 28.10.2004 Judecătoria Bârlad (Teletin Iuliana) a admis acţiunea de divorţ, a desfăcut căsătoria părţilor, a încredinţat mamei spre creştere şi educare copilul rezultat din căsătorie iar tatăl a fost obligat la plata lunară a unei pensii de întreţinere pentru copilul minor începând cu data introducerii acţiunii.

Tribunalul Vaslui, prin decizia civilă nr. 38 din 22 februarie 2005, a admis apelul declarat de pârât şi a schimbat în parte hotărârea apelată, în sensul că apelantul a fost obligat la plata lunară a pensiei de întreţinere pentru copilul minor începând cu data de la care acesta va fi luat efectiv de mamă.

Instanţa de apel a reţinut că prin probele administrate în cauză s-a dovedit că minorul s-a aflat în întreţinerea tatălui pe toată durata procesului de divorţ, astfel că instanţa de fond era obligată să stabilească pensia de întreţinere începând cu data când copilul va fi preluat de mamă căreia i s-a încredinţat spre creştere şi educare.

Etichete: