Top

Decăderea din drepturile pământeşti. Motive

Decăderea din drepturile părinteşti constituie cea mai gravă sancţiune civilă ce se poate lua împotriva părintelui, care prin faptele sale de o gravitate deosebită şi prin purtarea sa abuzivă, periclitează dezvoltarea copilului.

Motivele pentru care poate fi dispusă sunt expres prevăzute de lege, prin dispoziţii de strictă interpretare (art. 109 Cod familie).

Comportamentul agresiv care pune în pericol sănătatea şi dezvoltarea fizică al minorilor, impune decăderea din drepturile părinteşti.

În cauză, deşi s-au invocat abuzul fizic al tatălui, comportamentul antisocial, sancţionat contravenţional, acestea nu s-au dovedit‚ aplicarea sancţiunii decăderii nu se justifică.

Decizia civilă nr. 178/24.02.2004

Etichete: