Top

Înlocuirea lichidatorului judiciar. Motive

Convocarea comitetului creditorilor pentru verificarea motivelor invocate de un creditor de înlocuire a lichidatorului judiciar este obligatorie. Neconvocarea atrage, prin consecinţă, anularea hotărârii.

(Decizia comercială nr.92/22.01.2007)

Curtea de Apel Iaşi a admis recursul declarat de S.C. „Trust Lichidare” S.R.L. Iaşi, prin administrator, împotriva încheierii nr. 187/7.06.2006 a Tribunalului Iaşi pe care o modifică în tot, respingându-se cererea formulată de creditorul S.C. RHS COMPANY S.A. privind înlocuirea lichidatorului.

S-a reţinut că, într-adevăr, se confirmă susţinerile recurentului cum că înlocuirea lichidatorului judiciar S.C. „Trust – Lichidări” S.R.L. Iaşi cu S.C. „Sigma Reorganizări şi Lichidări” S.R.L. este nelegală şi s-a realizat la cererea unicului creditor S.C. „RHS Company” S.A. Iaşi, fără a fi convocaţi ceilalţi creditori (în număr de 5) din comitetul creditorilor, conform art. 26 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 64/1005. Unicul creditor menţionat a invocat o serie de motive care au fost valorificate în sensul relevat de judecătorul sindic, făcându-se abstracţie de demersurile întreprinse în acoperirea creanţelor de lichidatorul judiciar, cât şi de volumul de activităţi concretizat în 8 volume, direcţionat pe scopul pentru care a fost numit.

În contextul dat, nu sunt date cerinţele prevăzute de art. 28 şi art. 26 din Legea nr. 64/1995, republicată, în prezent dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind înlocuirea lichidatorului judiciar.

Se confirmă, de asemenea, că M.C.C. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi pentru faptele prevăzute de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 – republicată, fals şi uz de fals, pentru perioada când a avut calitatea de administrator la societatea creditoare S.C. „RHS Company” S.A. Activitatea sa infracţională, în colaborare cu alt inculpat (D.A.), se referă la un contract de împrumut, cu consecinţe păgubitoare a debitorului falit S.C. „Computer House” S.R.L. Iaşi (rechizitoriu filele 71-74 dosar fond volumul VIII). Este de observat că tot acest personal, în calitate de reprezentant al S.C. „RHS Company” S.A., a solicitat şi a obţinut în primă instanţă înlocuirea lichidatorului.

Faţă de toate aceste aspecte, recursul se vădeşte a fi întemeiat.

Etichete: