Top

Faliment. Plan de distribuire a sumelor obţinute din averea debitorului. Obiecţiuni. ( III )

Contestaţia creditorului referitoare la refuzului lichidatorului de a înscrie, în planul de distribuţie parţială, creanţa constatată prin hotărâre judecătorească, pe considerentul nerepartizării nici unei sume către acest creditor cu ocazia distribuirii, este întemeiată.

Planul de distribuţie trebuie să menţioneze atât creanţele declarate, cât şi sumele eventual repartizate pe baza procentului de acoperire stabilit de lichidator.

Prin sentinţa civilă nr.546 COM/28.02.2000, judecătorul sindic a admis contestaţia lichidatorului şi a respins ca nefondată cererea creditorului BV de declarare a creanţei formulate în cursul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de CNM NAVROM S.A.

Curtea de Apel Constanţa, soluţionând recursul declarat de creditor împotriva acestei sentinţe, a admis calea de atac, a casat hotărârea şi a respins ca neîntemeiată contestaţia lichidatorului, apreciind pe fond asupra legitimităţii creanţei.

Curtea a considerat că persoana fizică a probat existenţa sumei datorate de CNM NAVROM S.A. pentru perioada aferentă voiajului efectuat, cu adeverinţa eliberată de operatorul navei.

Întrucât până la data soluţionării acestei contestaţii s-a prezentat de către lichidator un tabel definitiv, iar ulterior şi un plan parţial de distribuire a sumelor obţinute din vânzarea unei părţi din averea debitorului, creditorul a formulat o nouă contestaţie, criticând refuzul lichidatorului de a-l menţiona, cu sumele reţinute ca justificate, pe ambele tabele.

Contestaţia este întemeiată.

Faţă de soluţia irevocabilă prin care s-a statuat asupra cuantumului şi rangului de prioritate al creanţei sale, creditorul este îndreptăţit la înscrierea sumei declarate pe tabelul definitiv al obligaţiilor debitorului, dar şi la menţionarea aceleiaşi sume cu ocazia întocmirii tabelului parţial de distribuire, independent de partea de creanţă ce poate fi sau nu acoperită în această etapă procesuală.

(sentinţa civilă nr. 3156 COM/ 18.12.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: