Top

Aplicarea dispoziţiilor articolului 116 alineat (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Obligaţiile lichidatorului judiciar

Prevederile art. 116 alineat (2) din Legea insolvenţei reglementează formele de vânzare a bunurilor supuse lichidării şi, totodată, enumără modalităţile în care se poate realiza vânzarea acestor bunuri. Modalitatea în care se va realiza vânzarea bunurilor ce compun averea debitorului se va aproba de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului cuprinsă într-un raport întocmit în acest sens şi ţinând seama şi de recomandarea comitetului creditorilor. Odată cu prezentarea raportului privind propunerea de vânzare şi modalitatea în care aceasta se va efectua, lichidatorul are obligaţia să prezinte şi regulamentul de vânzare corespunzător.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 487 din 11 octombrie 2010

Etichete: