Top

Promovarea acţiunii în anularea actelor încheiate în 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei, cu intenţia sustragerii bunurilor de la urmărire. Calitatea procesuală activă

Decizia nr.448/16.10.2006

Curtea de Apel Iaşi, secţia comercială a admis recursul declarat de S.C. „HI-TEX GROUP” S.R.L. Iaşi împotriva sentinţei civile nr. 208/COM/01.06.2006 a Tribunalului Iaşi pe care a casat-o şi admiţând excepţia lipsei calităţii procesuale active a creditorului S.C. „MEDATEX” S.R.L. Botoşani invocată de S.C. „HITEX GROUP” S.R.L. Iaşi, S.C. „MICRO SYSTEM” S.R., B.V. şi B.C., a respins acţiunea formulată de S.C. „MEDATEX” S.R.L. Botoşani în contradictoriu cu S.C. „HI-TEX GROUP” S.R.L. Iaşi.

S-a reţinut că orice creditor, care are una sau mai multe creanţe, certe lichide şi exigibile, poate introduce la tribunal cererea împotriva unui debitor prezumat în insolvenţa (art. 29 din Legea 64/1995, republicată, în prezent Legea insolvenţei nr. 85/2006 art. 31). De această fază creditorul–reclamant SC „MEDATEX” SRL Botoşani a trecut şi a recurs la promovarea acţiunii, revocatorii de faţă, uzând de dispoziţiile art. 975 Cod civil şi art. 147 din Legea nr. 64/1995, republicată, dispoziţii reluate prin art. 149/2006 din Legea insolvenţei nr. 85/2006, prevalându-se de precizarea că dispoziţiile prezentei legi se completează în măsura compatibilităţii lor cu cele ale Codului civil, Codului comercial şi Codului de procedură civilă.

S-a reţinut însă că Legea specială nr. 64/1995, republicată, prin art. 18 lit.”e” şi art. 45 lit. „c” instituie dreptul administratorului/lichidatorului judiciar de a introduce la tribunal acţiuni pentru anularea actelor încheiate în 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia părţilor implicate de a sustrage bunuri de la urmărire. În Legea insolvenţei nr. 85/2006 sunt reluate aceleaşi aspecte prin dispoziţiile art. 79,80 lit. c.

Acest drept îl are şi comitetul creditorilor conform art. 16 al. 2 din Legea 64/1995, republicată, reluat prin art. 17 lit. f din Legea nr. 85/2006.

Aceste dispoziţii se completează cu dispoziţiile art. 10 lit. e din Legea 64/1995 care printre atribuţiile judecătorului sindic îi revin şi judecarea acţiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, dispoziţii reluate prin Legea insolvenţei nr. 85/2006, art. 11 lit. h.

În contextul dat, este evident că astfel de acţiuni au un caracter special numite în anularea unor acte frauduloase introduse de administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar, precum şi de comitetul creditorilor şi se judecă după regulile precise ale legii speciale.

În cauză nu se aplică regulile dreptului civil prevăzute de art. 975 şi urm. Cod civil care dă posibilitatea oricărui creditor în nume personal să atace actele făcute de debitor în prejudiciul lui, pe calea acţiunii revocatorii (pauliene).

Nu pot fi confundate sau suprapuse dispoziţiile legii generale cu cele din legea specială pe considerentul greşit că art. 147 din Legea nr.64/1995, în prezent art. 149 din Legea 85/2006 prevede că dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele din Codul civil.

Acestea îşi găsesc într-adevăr incidenţa numai în măsura în care legea specială nu prevede expres anumite împrejurări, fapte etc. Altfel, în concurs cu legea generală, întotdeauna se aplică legea specială. Acolo unde legea nu dispune, judecătorul nu o poate face, încât greşit prima instanţă a aplicat concomitent dispoziţiile legii generale cu cele ale legii speciale.

Prin consecinţă, faţă de considerentele expuse în precedent recursul se vădeşte a fi întemeiat, acesta fiind admis, casându-se sentinţa recurată în sensul respingerii acţiunii.

Faţă de aspectele reţinute prin admiterea excepţiei, chestiunile de fond sunt de prisos a fi abordate.

Etichete: