Top

PROCEDURA REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI. PLĂŢI FĂCUTE DE DEBITOARE DUPĂ DESCHIDEREA PROCEDURII. CONSECINŢE

Prezumţia relativă a insolvenţei, instituită de dispoziţiile art.36 din

Legea nr.64/1995 republicată, a fost răsturnată după formularea cererii creditoarei de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr.64/1995, prin stingerea unei părţi din obligaţia debitoarei.

Având în vedere această situaţie, Curtea de Apel Bacău prin decizia civilă nr.1064/16.09.2005, a constatat că debitoarea nu se află în încetare de plăţi şi în temeiul art.312 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă a modificat în tot sentinţa civilă nr.70/24.01.2005 prin care Tribunalul Bacău dispusese deschiderea procedurii insolvenţei, respingând cererea făcută de creditoare în acest sens.

Etichete: