Top

Renunţarea la judecata cererii de iniţiere a procedurii, în cursul soluţionării contestaţiei debitorului. Admisibilitate.

Faţă de prevederile art. 128 din Legea nr. 64/1995 republicată, este admisibilă renunţarea la judecata acţiunii de către creditorul care a iniţiat-o, până la momentul deschiderii procedurii, în măsura în care nu există cereri conexe, formulate de alţi creditori.

Debitoarea a formulat contestaţie în condiţiile art. 31 alin. 3 din Legea nr. 64/ 1995 republicată, invocând în apărare faptul că nu se află în încetare de plăţi.

Creditoarea a solicitat la rândul său aplicarea dispoziţiilor art. 246 cod proc.civilă în ce priveşte propria acţiune, întrucât debitul a fost achitat după sesizarea instanţei.

Potrivit art.128 din lege, dispoziţiile în materie de faliment se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale codului de procedură civilă şi ale codului comercial.

Constatând că în cauză debitoarea a achitat sumele pretinse – şi a probat, în această modalitate, faptul că nu se află în încetare de plăţi – dar având în vedere şi faptul că în cursul procesului nu au mai fost formulate cereri similare ale altor creditori, instanţa a admis contestaţia şi a luat act de renunţarea creditoarei la judecata prezentei cauze.

(sentinţa civilă nr. 1701/ 21.06.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: