Top

Păstrarea relaţiilor personale dintre părinte şi copil. Promovarea interesului superior al copilului. Incidenţa art.8 alin.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului conţine reglementări vizând dreptul copilului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, care sunt conforme art.8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 27 din 28 februarie 2008
Curtea de apel a constatat că Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului stabileşte – în deplin acord cu reglementările internaţionale în materie – că interesul superior al copilului prevalează în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti (art.2 din lege).
Pornind de la acest principiu, legea dezvoltă drepturile şi libertăţile civile ale copiilor şi condiţiile în care acestea se exercită. Referire la dreptul copilului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii fac art.14, 15 şi 16 din Legea nr.272/2004. Contrar celor susţinute de recurenta P.F., care aşează în antiteză Legea nr.272/2004 cu art.8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, reglementările naţionale şi cele europene sunt concepute a fi aplicate în armonie, rezultatul urmărit fiind acela al salvgardării drepturilor fundamentale ale persoanei umane, cu o protecţie specială pentru copii.
Judicios primele două instanţe au corelat cele două categorii de norme, cu consecinţa respectării depline a interesului copilului.
Curtea de apel a considerat că este nefondată temerea recurentei, potrivit căreia punerea în practică a noului program de vizitare ar fi de natură a accentua starea conflictuală dintre dânsa şi intimat. De asemenea, a reţinut că aspectele legate de vârsta şi starea sănătăţii copilului nu sunt dintre acelea care să îl împiedice pe tatăl său să ia copilul în domiciliul său, mediul în care intimatul locuieşte neavând nimic nepotrivit pentru minor.
Recursul a fost respins, curtea menţinând modalitatea de vizitare stabilită de prima instanţă.

Etichete: