Top

Declararea ca neconstituţionale a prevederilor art. 5 alin. 1 lit. a teza întâi din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Decizia Curţii Constituţionale nr. 1360 din 21 octombrie 2010

Potrivit art. 147 alin. 4 din Constituţie, deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial şi de la data publicării sunt general obligatorii. În această situaţie, pentru instanţa de judecată sunt obligatorii potrivit Deciziei nr. 847 din 8 iulie 2008 a Curţii Constituţionale atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor Curţii Constituţionale. Prin invocarea de reclamanţi a încălcării dispoziţiilor art. 6 şi 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi a unor pacte şi tratate internaţionale la care România este parte, curtea de apel a constatat că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 148 alin. 2 din Constituţie, care consacră principiul priorităţii dreptului comunitar faţă de dreptul intern, întrucât, deşi reglementările comunitare au caracter obligatoriu şi prioritar faţă de „dispoziţiile contrare din legile interne”, în speţă dispoziţiile art. 5 alin. 1 lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 nu mai produc efecte juridice, prin declararea acestora ca neconstituţionale.

Decizia civilă nr. 254 din 15 iunie 2011

Etichete: