Top

Citarea greşită a părţii la instanţa de fond. Consecinţe. Trimiterea cauzei spre rejudecare

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 265 din 4 iunie 2008
Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul declarat de S.C. „B.C.” S.R.L. contra sentinţei civile nr. 148/F/8.04.2008 a Tribunalului Vaslui, judecător sindic, pe care a casat-o, trimiţând cauza spre rejudecare pentru următoarele considerente:
În motivarea acestei soluţii instanţa de recurs a reţinut că la judecata în primă instanţă, recurenta a fost citată la o adresă greşită: sediul social în strada W.M., bloc 103, scara C. 29, Vaslui”, în loc de „bloc 103, scara C, etaj 2, apartament 9, Vaslui, aşa cum este menţionat în acţiunea formulată de creditoarea S.C. „V. România” S.A. şi din comunicarea acţiunii introductive, notificare şi comunicare sentinţă.
Se constată astfel că prin citarea la o adresă greşită şi comunicarea la o adresă greşită a actelor procedurale şi a sentinţei pronunţate ne aflăm în motivul de casare prevăzut de art.304 pct.5 C.pr.civ., urmând ca sentinţa primei instanţe să fie casată conform art.312 alin.3 teza a II-a C.pr.civ.

Etichete: