Top

Nemotivarea soluţiei. Consecinţe

Când nu se motivează soluţia dată, se impune casarea cu trimiterea cauzei.
Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr.303 din 1 septembrie 2008
Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de S.C. „R.COM” SRL Vaslui contra sentinţei civile nr. 164/F din 16 aprilie 2008 a Tribunalului Vaslui – judecător sindic, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
S-a reţinut că, deşi s-a formulat contestaţie din partea pârâtei, care s-a respins, nu s-a motivat în nici un mod această soluţie.
În contestaţie s-a menţionat că datoria pretinsă nu este certă, lichidă şi exigibilă, că soluţia s-a adoptat cu ignorarea probelor, fără să se aplice corect legea.
Verificându-se aspectele relevate, s-a constatat că într-adevăr contestaţia s-a respins fără nici o motivare, încât sub acest aspect hotărârea este lovită de nulitate, în sensul art. 304 pct. 7,9 şi art. 312 pct. 5 C.pr.civ.
În contextul dat, recursul este întemeiat, cauza fiind trimisă spre rejudecare, la aceeaşi instanţă, pentru a fi valorificate corespunzător probele, prin prisma dispoziţiilor legale incidente, urmând a se motiva hotărârea faţă de cele solicitate de părţi.

Etichete: