Top

Casare cu trimitere. Obiecţii la raportul lichidatorului judiciar

Formularea obiecţiilor la raportul întocmit de către lichidatorul judiciar faţă de care instanţa nu s-a pronunţat, echivalează cu necercetarea fondului sub acest aspect şi neverificarea apărărilor, ceea ce duce la casarea cu trimitere a cauzei spre o nouă judecată.
Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr. 1100 din 3 decembrie 2007
Curtea de Apel Iaşi prin decizia nr. 1100/2007 a admis recursul declarat de A.V.A.S. Bucureşti împotriva încheierii civile nr. 45/F/04.09.2007 pronunţată de Tribunalul Vaslui – judecător sindic, pe care o casează.
A trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, Tribunalul Vaslui.
S-a reţinut că, analizând motivele de recurs şi conţinutul înscrisurilor depuse în dosarul de fond ataşat, instanţa de recurs constată că recursul este fondat.
În motivarea acestei soluţii, instanţa de recurs a reţinut că recurentul-creditor A.V.A.S. Bucureşti a formulat în dosarul de fond, înainte de dezbateri, la data de 25.07.2007, obiecţiuni la raportul nr. 1 din data de 10.07.2007 întocmit de S.C. „A.” SPRL lichidator judiciar al debitoarei S.C. „U. GROUP” S.R.L. Bîrlad, cerere faţă de care instanţa nu s-a pronunţat prin încheierea recurată, ignorând astfel o cerere formulată de una din părţile din proces, respectiv recurenta, şi care reprezintă de facto et de iure o judecare a procesului fără a intra în cercetarea fondului, situaţie ce atrage casarea încheierii şi trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă.

Etichete: