Top

Răspunderea întemeiată pe articolul 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Natură juridică. Fapta de la litera d) a art. 138

Răspunderea patrimonială a persoanelor enumerate în art. 138 alineat (1) din Legea nr. 85/2006 se antrenează dacă acestea, prin faptele descrise de acest act normativ, au contribuit la producerea prejudiciului, fiind reiterat principiul potrivit căruia nicio răspundere nu poate fi angajată în lipsa identificării – în mod cumulativ – a elementelor răspunderii civile, natura juridică a răspunderii administratorului fiind aceea a unei răspunderi speciale, care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale. În cazul încălcării obligaţiei de a ţine contabilitatea în conformitate cu legea nu se poate susţine că există o prezumţie de culpă, din formularea art. 138 alineat (1) litera d) rezultând cu evidenţă că aceste fapte nu pot fi săvârşite decât cu intenţie, care trebuie dovedită cu probe convingătoare, în persoana fiecăruia dintre cei consideraţi răspunzători.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 405 din 13 septembrie 2010

Etichete: