Top

Încadrarea activităţii desfăşurate până la data de 01.04.2001 în grupa I de muncă, conform Ordinului 50/1990, iar a celei ulterioare în condiţii speciale, conform pct.26 din Anexa I a Legii 226/2006

Conform dispoziţiilor art.7 ale Ordinului 50/1990 „încadrarea în grupele I şi II de muncă se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiţia ca , pentru grupa I personalul să lucreze în aceste locuri cel puţin 50 % din programul de lucru.” Doar activitatea ce a fost încadrată anterior în grupa I de muncă poate fi încadrat în condiţii speciale conform HG nr. 1025/2004, dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de actul normativ

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 192 din 18 februarie 2011

Etichete: