Top

Condiţiile de valabilitate ale adeverinţelor întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare a Ordinului 590/2008

Potrivit pct. VI din Anexa la Ordinul 590/2008, adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul din anexă. Însă, o adeverinţă care nu conţine menţiunile privind actul de nominalizare în grupa II de muncă şi temeiul legal al încadrării în grupa de muncă, menţiuni obligatorii prevăzute de art. 2 şi 6 din Ordinul 50/1990, nu îndeplinea condiţiile de valabilitate la data emiterii.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 1022 din 23 noiembrie 2011

Etichete: