Top

Încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată

Dispoziţiileart.56 lit.j ,CM .reglementează o modalitate de încetare a raporturilor de muncă,ce are un regim juridic distinct de cel al concedierii,motiv pentru care condiţiile de formă şi fond prevăzute de lege pentru concediere nu sunt aplicabile şi încetării contractului individual de muncă ,neexistând o dispoziţie expresă în acest sens.

Decizia emisă la încetarea de drept a contractului individual de muncă are semnificaţia unui act constatator,în sensul de instrument ad probationem,cu caracter declarativ,prin care se constată existenţa unei situaţii de fapt şi nu presupune nici respectareaart.73 ori 74 C.M.,aceste dispoziţii nefiind aplicabile.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 809 din 8 octombrie 2010

Etichete: