Top

Dovada cuantumului salariului lunar

În lipsa actului adiţional de modificare a elementului salarial din contractul individual de muncă sau a unor date certe din care să rezulte acordul de modificare a salariului, cuantumul brut datorat de angajator este cel inserat în contractul individual de muncă.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 36 din 14 ianuarie 2011

Etichete: