Top

Încheiere de transpunere a cauzei de la o secţie la alta. Recurs inadmisibil

Nu se pot folosi alte mijloace procedurale – în afara căilor legale de atac prevăzute de lege – în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti. Principiul legalităţii căilor de atac decurge şi din prevederile art. 128 din Constituţie, text ce consacră dreptul părţilor şi al Ministerului Justiţiei de a folosi căile de atac, adăugând că ele se pot exercita „în condiţiile legii”. Faţă de dispoziţiile din art. 99 alineat 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005, curtea reţine că partea nemulţumită de transpunerea cauzei la o altă secţie nu are deschisă o cale de atac împotriva încheierii prin care s-a transpus cauza, aspectul putând fi invocat doar cu ocazia exercitării căilor legale de atac împotriva hotărârii ce se va pronunţa pe fond.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 481 din 11 octombrie 2010

Etichete: